Global menu

Our global pages

Close

Leedu muutis töösuhted paindlikumaks

 • Estonia

  08-09-2017

  Leedu kehtestas uue töökoodeksi, mis muudab töösuhted paindlikumaks, ergutab uute töökohtade loomist ning aitab kaasa palkade kasvule, ühtlasi  toob ettevõtetele kaasa mitmeid uusi kohustusi. Mitmetes küsimustes on Leedu uus seadus Eesti töölepingu seadusest liberaalsem.

  Pärast pikki arutelusid ja kuuekuulist edasilükkamist jõustus 01.07.2017 Leedu uus töökoodeks, mis lubab maksta miinimumpalka ainult lihttöö eest, kaotab mitmed vanad ning kehtestab uued lepingu tüübid, muudab lihtsamaks töölepingu lõpetamise, vähendab lahkumishüvitisi ning tõstab maksimaalse iga-aastase ületunnitöö piirmäära.

  Rando Maisvee, Eversheds Sutherland Ots&Co partneri sõnul on uues töökoodeksis üheks olulisemaks muudatuseks tähtajaliste töölepingute liberaalsem kasutamine. Vana Leedu töökoodeks keelas sarnaselt Eesti kehtivale töölepingu seadusele püsiva töö puhul tähtajalise töölepingu kasutamise, nüüd on see Leedus teatud tingimustel lubatud, näiteks ei tohiks ettevõttes, kus töö on püsiva iseloomuga, tähtajaliste töölepingute arv ületada 20%.  Maisvee lisas, et kehtestatud uued lepingutüübid (õppeperioodi, projektipõhine, töö jagamise ja mitme tööandja töölepingud) arvestavad paremini reaalseid vajadusi ja julgustavad ettevõtjaid uusi töökohti looma.

  Ettevõtetele on lisandunud ka rida uusi kohustusi. Rando Maisvee sõnul on kõige enam ettekirjutusi töökoodeksis just 20 ja enama töötajaga ettevõtete jaoks. Kui töötajate keskmine arv on vähemalt 20, siis on tööandjal kohustus algatada töönõukogu valimine (välja arvatud juhul, kui on olemas ametiühing) ja võtta vastu reeglid töö tasustamise, IT- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise, töötajate jälgimise ja töökohal kontrollimise ning tööstressi vähendamise meetmete kohta. Kui keskmine töötajate arv on vähemalt 50, peab tööandja lisaks kehtestama töötajate isikuandmete kaitse ja soolise võrdõiguslikkuse poliitikad.

  Uue töökoodeksiga loodi tööandjale võimalus töösuhet kiiresti ja turvaliselt lõpetada, teatades töötajale vähemalt 3 tööpäeva ette ja makstes lahkumishüvitist vähemalt 6 töötaja keskmise kuutasu ulatuses. Lühendati ka tavapäraseid etteteatamistähtaegu (nüüd 2 nädalat kuni 3 kuud) ning vähendati lahkumishüvitisi (nüüd 0,5 kuni 2 keskmist töötasu; üle 5 aasta töötamise puhul võib tasuda ka täiendavat hüvitist) töösuhte lõpetamise korral muul põhjusel, kui töötaja süü tõttu (nt koondamisolukorras). Tõsteti maksimaalse iga-aastase ületunnitöö piirmäära 180 tunnini ja kehtestati uued ületunnitöö tasud (1,5 korda tavakorras, 2 korda öösel või puhkepäeval, 2,5 korda riigipühal). Samuti tühistati mõned vanad lepingutüübid (näiteks lühiajalised, järeltöökoha ja kaugtöö töölepingud) ning kehtestati uued. Maisvee sõnul torkab võrreldes Eesti seadusandlusega silma, et konkurentsipiirangu kokkulepped on lubatud kuni kaheks aastaks pärast töölepingu lõppemist, samas kui Eestis on vastavaks tähtajaks aasta.

  Soovitused ettevõtjatele, kellel on Leedus töötajaid: 

  • Vaadake üle lepingupõhjad ja kohandage need uue töökoodeksiga, et uued lepingud saaks nõuetekohaselt sõlmitud ning vajalikud protseduurid tehtud, näiteks tuleb tähtajaliste lepingutega töötajate kohta esitada andmed Riiklikule Sotsiaalkindlustuse Fondile (Sodra).
  • Kaaluge alternatiivsete lepingutüüpide sõlmimist enam kui 2 keskmist palka teenivate töötajatega, kuna uus töökoodeks võimaldab selliste töötajate puhul mitmeid erisusi.
  • Kaaluge olemasolevate lepingute vahetamist mõne uue lepingutüübi vastu, näiteks projektipõhine või mitme tööandja tööleping. 
  • Vaadake üle sisemised protseduurid ja viige uue töökoodeksiga vastavusse.
  • Vaadake üle oma andmekaitse reeglid ja veenduge, et isikuandmeid töödeldakse ainult lubatud ulatuses. 

   

  Taustaks: Eversheds Sutherland kulub maailma suurimate rahvusvaheliste advokaadibüroode sekka. Enam, kui 4 500 töötajat nõustab kliente 60 büroos kokku 29 riigis Euroopas, Lähis-Idas, Aasias ja Aafrikas, USA-s omab ettevõte esindusi mitmes olulises ja kiiresti arenevas suurlinnas nagu Atlanta, Austin, Houston (orkaan Harvey tõttu hetkel ajutiselt suletud), New York, Sacramento, California ja Washington.  Eestis oleme tegutsenud enam kui 15 aastat ning meie 32 liikmeline meeskond nõustab kliente kõigis äritegevusega seotud õigusvaldkondades.

  For more information contact

  Rando Maisvee, Partner

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Subscribe to Estonian ebriefings