Global menu

Our global pages

Close

Algab Master Class õppeprogramm juuratudengitele

  • Estonia
  • General

01-11-2017

Kui Sa tahad kogeda, kuidas käib töö ühes maailma suurimas rahvusvahelises advokaadibüroos, siis tule Eversheds Sutherland Master Class õppeprogrammi! Sulle jagavad oma praktilisi kogemusi meie õigusvaldkondade juhid. Lisaks saad ennast proovile panna mitmes workshopis.

Juba kolmandat aastat lendab Eesti Master Class programmi võitja 2-nädalasele praktikale välisriiki. Sel aastal praktiseerib võitja Dublini büroos.

 

Auhinnad Eversheds Sutherland Master Class programmi parimatele lõpetajatele:

1. koht: 2-nädalane praktika Dublini büroos

(alates 28. maist 2018, reisi- ja majutuskulud katame meie)

2. koht: 2-nädalane praktika Eesti büroos

 

Registreerumine 22. novembrini k.a.

Ootame kandideerima õigusteaduse bakalaureuseõppe viimase kursuse ja magistri õppeprogrammi tudengeid, kellel on:

• silmapaistev õppeedukus

• väga hea inglise keele oskus

• soov saada advokaadiks

Kandideerimiseks palume esitada e-mailile events@eversheds-sutherland.ee:

• Essee teemal „Mina ja juura“

• CV

• Ülikooli õppetulemused (pdf)

Osalemine on tasuta. Programm sisaldab ka lõunasööki ja kohvipause. Seminarid toimuvad Tallinnas meie büroos, pühapäeviti ajavahemikus november 2017–aprill 2018.

 

Programm ja ajakava*:


PÜHAPÄEV, 26. nov kell 10.30–16.00

 

Maksuõigus: Toomas Pikamäe, partner

Seminari eesmärgiks on anda ülevaade maksustamisel tekkivatest praktilistest küsimustest. Seda nii maksukorralduse seaduse kui ka erinevate maksuseaduste (tulumaksuseadus, käibemaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus jne) lõikes. Käsitleme maksuhalduri pädevust maksumenetluse läbiviimisel (maksude deklareerimise ja tasumise õigsuse kontrollimisel) ja maksude sissenõudmisel. Toome näiteid erinevatest vaidlustest ja kaasustest.

 

Tööõigus: Rando Maisvee, partner

Räägime töölepingu seaduse rakendamise praktikast töövaidluste näidetel, kajastades kogu lepingu elulugu alates sõlmimisest kuni lõpetamiseni, hõlmates muuhulgas ebaõige lõpetamise tagajärgi nii tööandja kui töötaja jaoks. Selgitame, millal sõlmida tööleping ja millal muud liiki teenuste osutamise leping; millal saab sõlmida tähtajalise töölepingu; milliseid palgakokkuleppeid saab sõlmida; kuidas arvestatakse keskmist töötasu ja miks on see üldse oluline; kuidas vormistada kehtivat konkurentsipiirangut; kes ja milliseid nõudeid saab esitada töölepingu ebaõigel lõpetamisel. Näiteid toome nii laiemast Euroopa Kohtu, Eesti kohtute ja töövaidluskomisjonide kui kitsamalt ka meie büroo aetud vaidluste praktikast.

 


PÜHAPÄEV, 11. veebr kell 10.30–16.00

Konkurentsi- ja Euroopa Liidu õigus: Risto Rüütel, partner

Käime läbi olulisemad teemad Eesti ja EL-i konkurentsiõiguses, sh horisontaalsed ja vertikaalsed konkurentsipiirangud ning muud konkurentsi kahjustava koostöö ilmingud, erandite süsteem, turujõu kuritarvitamisega seonduv, koondumiste kontroll ja riigiabi. Lisaks puudutame põgusalt menetluse ja vastutuse küsimusi ning tsiviilkorras kahjude hüvitamise temaatikat. Teooria kõrval arutame ja lahendame juhtumeid elust enesest, sh analüüsime õppefilmi konkurentsialasest läbiotsimisest (nn dawn raid).

 

IT ja IP: Tambet Toomela, partner

Seminaris käsitleme aktuaalsemaid intellektuaalomandiga seotud kohtulahendeid ja lahendame kaasuspõhiselt praktilisi ülesandeid. Käsitlemist leiavad mitmed teemad, sh kaubamärgiõigus ja autoriõigus kui peamine infotehnoloogiliste lahenduste õiguslik kaitsemehhanism.

 


PÜHAPÄEV, 18. märts kell 10.30–16.00

 

Maksejõuetuseõigus: Tarmo Repp, partner

Tutvustame pankrotimenetluse ja saneerimismenetluse üldiseid põhimõtteid. Räägime, kuidas kaitsta võlausaldaja huve võlgniku maksejõuetusele viitavate asjaolude ilmnemisel, kuidas käib pankrotimenetluses nõuete esitamine ja kaitsmine; millised on pankrotimenetluse organid ja nende tegutsemise põhimõtted. Samuti vaatame läbi tagasivõitmise võimalused nii pankrotimenetluses kui ka pankrotimenetluse väliselt.

 

Rahvusvaheline kommertsarbitraažikohtu menetlus: Anet Kaasik, vandeadvokaat

Rahvusvaheline kommertsarbitraaž on eraõiguslik vaidluse lahendamise viis, kus jõupositsioonil olevad õiguskorrad on kehtestanud omad reeglid. Inglise keeles öeldakse, et vaidlus lahendatakse „in the rabbit hole“. Sel on üheaegselt nii common law´le kui ka civil law´le omaseid tunnuseid, mis muudab kohalduvate reeglite tuvastamise ja seejärel kohaldamise mitmetahuliseks. Eriseminaril teeme selle vaidluse lahendamise viisiga tutvust.

 


PÜHAPÄEV, 8. aprill kell 10.30–16.00

 

Ühingu- ja äriõigus (M&A, DD): Maivi Ots, juhtivpartner, Kerttu-Kaarina Tombak, õigusnõunik

Räägime ühinguõiguse rakendamisest äriühingute juhtimise korraldamisel ning ettevõtete ja äriühingu osalustega tehingute tegemisel. Selgitame muuhulgas, mis asi on juriidiline audit, milleks võib olla oluline lisaks osa/aktsiate müügilepingule ka osanike/ aktsionäride lepingu sõlmimine. Samuti peatume osaluse müügilepingute ja ühinemistehingute tavadel ja praktikal.

 

Kinnisvara- ja ehitusõigus: Randu Riiberg, partner

Kinnisvaratehingutest rääkides käime läbi põhilised lahendused investeerimiseks kinnisvarasse ja tehingute struktureerimise. Ehitusprotsessi reguleerimise valdkonnas analüüsime läbi erinevad ehituslepingute mudelid. Räägime protsessi juhtimisest ja mõjust ning võtame vaatluse alla ehituslepingutega kaasnevad riskid.

*Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis ja ajakavas muudatusi.

 

For more information contact

Kait Mutli, Marketing and PR manager

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings