Global menu

Our global pages

Close
Hommikuseminar: Välisturul äri kasvama!

Hommikuseminar: Välisturul äri kasvama!

 • Estonia
 • General

12-02-2018

20. märtsil kell 9.30-11.00. Hommikukohv alates kell 9.00

Eversheds Sutherlandi büroos Kentmanni 4/Sakala 10

 

Millisel määral saab tarnija edasimüüja hinnakujundust ja marginaale kontrollida?  Kas parima kliendi klausel (MFN) on lubatud? Kas seadus keelab toodete müüki alla omahinna? Millal on eksklusiivsetes müügiõigustes ja konkurentsikeeldudes kokku leppimine lubatud? Kuidas ja kas üldse saab tarnija takistada turustajaid  teiste turustajate territooriumidele müümast?  Millised on veebipõhise müügi reeglid, sh kas turustajatele saab keelata veebipõhiste platvormide, sh turge ja hinnavõrdlusi omavaid veebisaitide kasutamist? Kas ja millal annavad frantsiisileping / agendileping / komisjonileping eeliseid, mida muud turustussüsteemid ei võimalda?

Need on küsimused, millega rahvusvahelise kaubandusega tegelevad kliendid igapäevaselt tihedasti kokku puutuvad.

Toote toomiseks uuele turule ei ole ühtegi universaalset turustussüsteemi, mis toimiks võrdselt hästi kõikides olukordades ja kõikidel võimalikel välisturgudel. Eriti oluline on tähele panna, et ühel territooriumil valitud mudel võib hakata mõjutama seda, mis on mõnel teisel territooriumil edaspidi üldse võimalik. Isegi EL-is, rääkimata kolmandatest riikidest, on konkurentsieeskirjad erinevates jurisdiktsioonides sedavõrd erinevad, et esinevad suured erisused kaasnevates riskides ja tagajärgedes. Kuidas siis juhtida riske ja kontrolli toote (edasi)müügitingimuste üle?

Konkurentsieelise saab just see tarnija, kes võtab kasutusele süsteemi, mis annab minimaalsete riskide juures maksimaalse kontrolli kõikidel eeldatavatel sihtturgudel. 

Hommikuseminari eesmärk on anda ülevaade peamistest turustamisviisidest ja sagedamini esilekerkivate toodete distributsiooniga seotud probleemidest, eriti nendest, mida üldjuhul reguleeritakse erinevates jurisdiktsioonides erinevalt. Keskendume küsimustele, millest konkurentsiasutused on eriti huvitatud ja kus eksimise võimalused on eriti suured ning mis samas võivad olla kaalukeeleks uuele turule edukaks sisenemiseks.

Seminari teemad:

Millised on põhilised edasimüügimudelid toodete turule toomisel, sh:

 1. Otseturustus läbi tütarühingu või filiaali,
 2. Agentide kasutamine,
 3. Turustamine läbi edasimüüjate, sh eksklusiivse ja/või valikulise turustussüsteemi kasutamine,
 4. Frantsiisimine,
 5. Ühisettevõtted,
 6. Mitmetasandiline turustamine.

 

Kuidas on erinevad konkurentsipiirangud reguleeritud EL-is, sh:

 1. Edasimüügihinna kontroll,
 2. MFN,
 3. Hinnapariteetsus internetiplatvormides,
 4. Eksklusiivsused ja territoriaalsed piirangud,
 5. Internetimüügipiirangud,
 6. Agendi või komisjonisuhted, jne.

 

Põgusalt käsitleme erinevusi järgmistes riikides: Austria, Eesti, Holland, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Šveits, Ungari ja Ühendkuningriik.

 

Seminari juhib ning jagab praktilisi nõuandeid advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner Risto Rüütel. Vandeadvokaat Risto Rüütel on büroo EL ja konkurentsiõiguse ning rahvusvahelise kaubanduse valdkonna juht, kes tegeleb igapäevaselt klientide nõustamisega  rahvusvahelise kaubanduse küsimustes.

Seminari osalustasu on 59 eurot + km, Eversheds Sutherland-i klientidele 39 eurot + km. Hind sisaldab seminari materjale ja hommikukohvi.

Registreerimine aadressil info@eversheds-sutherland.ee või telefonil 622 9990 hiljemalt 18. märtsiks (k.a)

For more information contact

Risto Rüütel, Partner

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings