Global menu

Our global pages

Close

Dr Łukasz Cichy wzmocni zespół Ryzyka regulacyjnego i Compliance Wierzbowski Eversheds Sutherland

  • Poland
  • Press_Releases

15-05-2017

Z dniem 1 czerwca 2017 roku do zespołu Ryzyka Regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączy dr Łukasz Cichy, ekspert w zakresie Governance Risk Compliance. 
Dr Łukasz Cichy specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
W UKNF uczestniczył m.in. w licznych pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń, tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz badania i oceny nadzorczej (BION). Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze.
Jest autorem licznych artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla kilkusetosobowych grup słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. 
– Cieszymy się, że udało się nam pozyskać do współpracy specjalistę o tak wyjątkowym doświadczeniu i z tak dogłębną wiedzą o potrzebach sektora bankowo-finansowego – podkreśla Gerard Karp, partner kierujący zespołem TMT & Compliance. Dr Łukasz Cichy doradzać będzie instytucjom finansowym m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń – dodaje Gerard Karp.  
– Zaawansowany model 3 linii obrony, na jaki ma przejść sektor bankowy, jest nie tylko imponującym wyzwaniem wdrożeniowym ze względu na istniejące już regulacje ostrożnościowe i rozwiązania IT, ale także ze względu na fakt, że stanowić on będzie środowisko, w ramach którego wdrażane będą przecież wszystkie inne, przyszłe regulacje jak np. RODO, MIFID II, dyrektywa PSD II czy też rozwiązania FinTech. Wierzbowski Eversheds Sutherland kompleksowo doradza klientom w tych obszarach – cieszę się, że od teraz będziemy mogli robić to razem – tak swoje dołączenie do kancelarii komentuje dr Łukasz Cichy.

Z dniem 1 czerwca 2017 roku do zespołu Ryzyka Regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączy dr Łukasz Cichy, ekspert w zakresie Governance Risk Compliance. 

Dr Łukasz Cichy specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W UKNF uczestniczył m.in. w licznych pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń, w tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz w opracowaniu metodyki BION. Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze.

Jest autorem licznych artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla kilkusetosobowych grup słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. 

Cieszymy się, że udało się nam pozyskać do współpracy specjalistę o tak wyjątkowym doświadczeniu i z tak dogłębną wiedzą o potrzebach sektora bankowo-finansowego – podkreśla Gerard Karp, partner kierujący zespołem TMT & Compliance. Dr Łukasz Cichy doradzać będzie instytucjom finansowym m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń – dodaje Gerard Karp.  

Zaawansowany model 3 linii obrony, na jaki ma przejść sektor bankowy, jest nie tylko imponującym wyzwaniem wdrożeniowym ze względu na istniejące już regulacje ostrożnościowe i rozwiązania IT, ale także ze względu na fakt, że stanowić on będzie środowisko, w ramach którego wdrażane będą przecież wszystkie inne, przyszłe regulacje jak np. RODO, MIFID II, dyrektywa PSD II czy też rozwiązania FinTech. Wierzbowski Eversheds Sutherland kompleksowo doradza klientom w tych obszarach – cieszę się, że od teraz będziemy mogli robić to razem – tak swoje dołączenie do kancelarii komentuje dr Łukasz Cichy.

For more information contact

Dr Łukasz Cichy, Of Counsel

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back