Global menu

Our global pages

Close

Eversheds autorem przewodnika na temat implementacji dyrektyw zamówieniowych w UE

  • Poland
  • Press_Releases

30-09-2016

Sieć Eversheds opublikowała przewodnik opisujący status implementacji dyrektyw zamówieniowych w Unii Europejskiej. Inicjatorem przedsięwzięcia i koordynatorem pracy międzynarodowego zespołu ekspertów był Tomasz Zalewski, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Przewodnik (ang. EU procurement reform guide 2016) obejmuje 19 krajów Unii Europejskiej, w których Eversheds posiada praktyki prawa zamówień publicznych. Materiał uzupełniony został również o informacje dotyczące Szwajcarii. Wiedza zawarta w przewodniku pozwoli wykonawcom, którzy myślą o udziale w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poza granicami swoich krajów, na szybkie zorientowanie się w zakresie specyfiki prawa zamówień publicznych w poszczególnych państwach unijnych.

Chociaż prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej jest zharmonizowane, to jednak zarówno sposób faktycznej transpozycji dyrektyw, jak i praktyka stosowania przepisów często różnią się w poszczególnych krajach. Opublikowany przez Eversheds przewodnik z jednej strony opisuje aktualny status implementacji dyrektyw zamówieniowych w państwach członkowskich, z drugiej zaś prezentuje  specyfikę implementacji w każdym z omawianych państw. Do przewodnika dodane zostały także informacje na temat środków odwoławczych w poszczególnych państwach, gdyż skuteczne ubieganie się o kontrakty publiczne wymaga również wiedzy na temat możliwości odwoływania się od decyzji zamawiających.

Mimo że 18 kwietnia 2016 r. upłynął oficjalny termin na transpozycję europejskich dyrektyw zamówieniowych, to faktyczny proces ich implementacji w krajach Unii Europejskiej nadal trwa. Reforma europejskiego prawa zamówień publicznych została rozpoczęta uchwaleniem w roku 2014 pakietu nowych dyrektyw o zamówieniach publicznych i koncesjach. Zakres tej reformy objął wiele istotnych aspektów zamówień publicznych, takich jak w szczególności wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej, jednolitego europejskiego dokumentu zamówieniowego oraz nowego systemu podstaw wykluczania wykonawców. Okazało się jednak, że w wielu krajach prawidłowa implementacja nowych dyrektyw sprawia kłopoty – wyjaśnia Tomasz Zalewski.

Implementacja dyrektyw oznaczała w większości przypadków konieczność gruntownego przebudowania krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych. Między innymi z tego powodu proces ten w wielu krajach się nie zakończył, a w innych – mimo wprowadzenia nowych przepisów – trwa dyskusja nad praktycznym funkcjonowaniem nowych rozwiązań prawnych – dodaje Tomasz Zalewski.

Z przewodnika można dowiedzieć się między innymi, że w wielu krajach zdecydowano się na uchwalenie całkowicie nowego prawa zamówień publicznych, zaś w tych, w których jedynie zmieniono dotychczasowe przepisy, występują problemy z pełną implementacją dyrektyw. Publikacja zawiera także dane o liczbie wnoszonych odwołań w poszczególnych państwach.   

Z zebranych danych wynika jasno, że w 2016 roku w efekcie wprowadzenia pakietu nowych dyrektyw rynek zamówień publicznych w UE został poddany gruntownym zmianom. Oznacza to m.in., że know-how i doświadczenie dotychczasowych uczestników tych rynków nie stanowi już tak istotnej przewagi konkurencyjnej jak dotychczas, i że każdy wykonawca, który chce wygrywać publiczne przetargi, powinien na nowo nauczyć się poruszać w zawiłościach nowych procedur.

Przewodnik powstał w języku angielskim.

Pobierz „EU procurement reform guide 2016” >

 

For more information contact

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back