Global menu

Our global pages

Close

O kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland należy do wiodących na polskim rynku firm prawniczych świadczących kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Istniejemy od roku 1998. Jesteśmy członkiem Eversheds Sutherland, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie, posiadającej 66 biur w 32 krajach. Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi w ramach Eversheds Sutherland możemy wspierać klientów w realizacji złożonych projektów międzynarodowych.

Zapewniamy doradztwo prawne dla przedsiębiorstw związane z każdym aspektem prowadzenia biznesu.

Doradzamy w zakresie spraw korporacyjnych, fuzji i przejęć, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, prawa reklamy, podatków, prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa konkurencji, postępowań sądowych i arbitrażowych, prawa zamówień publicznych, prawa nieruchomości, prawa rynków kapitałowych i walut cyfrowych oraz compliance. Wspieramy firmy będące globalnymi liderami w sektorach: TMT, energetycznym,  FMCG, finansowym, ubezpieczeniowym, budowlanym, farmaceutycznym, żywnościowym i medycznym. Pracujemy dla podmiotów z sektorów regulowanych. Cechuje nas szczególne doświadczenie w pracy przy innowacyjnych projektach związanych z wykorzystaniem nowych technologii, w doradztwie dla sektora IT, e-commerce, FinTech oraz startupów

Mamy na swoim koncie szereg rekomendacji w prestiżowych międzynarodowych rankingach firm prawniczych. 

Dla naszych klientów pracują wyspecjalizowane zespoły adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowychposiadających doświadczenie zdobyte w renomowanych firmach prawniczych oraz działach prawnych wiodących polskich firm i instytucji.   


Doskonale łączymy doświadczenie globalnej sieci ze znajomością polskiego rynku. Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi w ramach sieci Eversheds Sutherland możemy wspierać klientów w realizacji złożonych projektów międzynarodowych.

Dla naszych klientów pracują wyspecjalizowane zespoły prawników, w których skład wchodzą doświadczeni adwokaci i radcowie prawni. Wielu z nich to eksperci rekomendowani przez niezależne międzynarodowe instytucje badające rynek usług prawniczych.

Zajmujemy czołową pozycję na rynku w dziedzinie ochrony danych osobowych, prawa farmaceutycznego, prawa konkurencji, sporów regulacyjnych (w tym telekomunikacyjnych) i postępowań sądowych i arbitrażowych w sprawach gospodarczych, a także łączenia i nabywania spółek oraz prawa nieruchomości. Nasza kancelaria jest również rekomendowana w zakresie prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych.
  • 66 biur
  • 32 jurysdykcje
  • 2400 prawników