Global menu

Our global pages

Close

O kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland należy do wiodących na polskim rynku firm prawniczych świadczących kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Istniejemy od roku 1998. Jesteśmy członkiem Eversheds Sutherland, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie, posiadającej 63 biura w 30 krajach i łącznie ponad 2300 prawników.

Należymy do grona wiodących w Polsce doradców w zakresie ochrony danych osobowych i TMT. Posiadamy wyróżniającą się praktykę prawa farmaceutycznego, energetycznego, prawa konkurencji, postępowań sądowych i arbitrażowych, fuzji i przejęć, prawa nieruchomości, własności intelektualnej, prawa pracy, podatków oraz prawa zamówień publicznych. Mamy na swoim koncie szereg rekomendacji w prestiżowych międzynarodowych rankingach firm prawniczych. 

Cechuje nas szczególne doświadczenie w doradztwie dla sektorów regulowanych, w pracy przy innowacyjnych projektach związnych z wykorzystaniem nowych technologii, w doradztwie dla sektora FinTech oraz startupów.  

Doskonale łączymy doświadczenie globalnej sieci ze znajomością polskiego rynku. Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi w ramach Eversheds Sutherland możemy wspierać klientów w realizacji złożonych projektów międzynarodowych.

Dla naszych klientów pracują wyspecjalizowane zespoły składające się z adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych posiadających doświadczenie zdobyte w renomowanych firmach prawniczych oraz działach prawnych wiodących polskich firm i instytucji.   

Zobacz wideo prezentujące naszą markę i wartości, jakie nam przyświecają >


Doskonale łączymy doświadczenie globalnej sieci ze znajomością polskiego rynku. Dzięki ścisłej współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi w ramach sieci Eversheds Sutherland możemy wspierać klientów w realizacji złożonych projektów międzynarodowych.

Dla naszych klientów pracują wyspecjalizowane zespoły prawników, w których skład wchodzą doświadczeni adwokaci i radcowie prawni. Wielu z nich to eksperci rekomendowani przez niezależne międzynarodowe instytucje badające rynek usług prawniczych.

Zajmujemy czołową pozycję na rynku w dziedzinie ochrony danych osobowych, prawa farmaceutycznego, prawa konkurencji, sporów regulacyjnych (w tym telekomunikacyjnych) i postępowań sądowych i arbitrażowych w sprawach gospodarczych, a także łączenia i nabywania spółek oraz prawa nieruchomości. Nasza kancelaria jest również rekomendowana w zakresie prawa spółek, prawa własności intelektualnej, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych.