Global menu

Our global pages

Close

Nasza działalność pro bono 

Centrum Pro Bono

Od 2008 roku Kancelaria współpracuje z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych w ramach projektu Centrum Pro Bono, do którego zaproszone zostały największe polskie firmy prawnicze. Centrum Pro Bono jest platformą współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a kancelariami prawnymi w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. Sprawy zgłaszane przez organizacje pozarządowe są weryfikowane i opracowywane przez koordynatora Centrum, który następnie proponuje ich poprowadzenie współpracującym z Centrum Pro Bono kancelariom.  

Fundacja Między Niebem a Ziemią

Regularnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych fundacji Między Niebem a Ziemią. Między innymi zaangażowaliśmy się w akcję, w efekcie której powstała książka kucharska pt. „Smaki Nieba i Ziemi" współtworzona przez czołowych polskich prawników, w tym Krzysztofa Wierzbowskiego. Środki z jej sprzedaży Fundacja przeznaczyła na pomoc swoim podopiecznym. Ponadto, co roku pracownicy kancelarii organizują bożonarodzeniową składkę (dary rzeczowe i finansowe) na rzecz wybranego podopiecznego Fundacji. W 2015 r. z okazji Dnia Kobiet, w ramach akcji Eversheds Everyday SHEro, kancelaria - wspólnie z Fundacją -  postanowiła mianować „codzienną bohaterką" jedną z opiekunek dzieci będących podopiecznymi Fundacji i spełnić jedno z jej marzeń.  

Fundacja Prawo do Pomocy

Od wielu lat wspieramy Fundację Prawo do Pomocy, która pomaga prawnikom i studentom prawa w trudnej sytuacji życiowej - co roku przeznaczamy na jej rzecz oszczędności wynikające z rezygnacji z wysyłki tradycyjnych kartek świątecznych na rzecz kartek elektronicznych.  

W 2015 r. z okazji Dnia Kobiet, w ramach akcji Eversheds Everyday SHEro, kancelaria - wspólnie z Fundacją -  postanowiła mianować „codzienną bohaterką" jedną z opiekunek dzieci będących podopiecznymi Fundacji i spełnić jedno z jej marzeń.

W przeszłości

W minionych latach wspieraliśmy m.in. następujące organizacje: