Global menu

Our global pages

Close

Przetwarzanie danych medycznych

Kancelaria Wierzbowski Eversheds i Dom Maklerski Navigator zapraszają na seminarium poświęcone przejęciom spółek giełdowych. 
Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds oraz Polska Izba Informatyki Medycznej zapraszają na szkolenie, podczas którego mówić będziemy na temat obowiązków związanych z przetwarzaniem danych medycznych, cyberbezpieczeństwa, obowiązków wynikających z Dyrektywy NIS oraz kontroli organów ścigania w firmie. 

O czym warto wiedzieć?

Podmioty medyczne oraz podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych medycznych, w tym dostawcy usług, systemów i infrastruktury informatycznej muszą wypełniać obowiązki nałożone przez przepisy o ochronie danych osobowych, m.in. w zakresie zabezpieczenia danych. W maju 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie 679/2016 stanowiące reformę unijnego sytemu ochrony danych. Rozporządzenie, którego przepisy będą mieć zastosowanie od 25 maja 2018 roku, nakłada na administratorów danych szereg nowych obowiązków, a za ich niedopełnienie przewiduje dotkliwe kary finansowe. O tym między innymi mówić będziemy podczas spotkania. 

Dla kogo jest to szkolenie?

Spotkanie przygotowane zostało z myślą o podmiotach z sektora medycznego, które przetwarzają dane pacjentów będące sensytywnymi danymi osobowymi lub odpowiadają za działanie systemów informatycznych, które do tego służą. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają członkowie Polskiej Izby Informatyki Medycznej.

Czas i miejsce

Szkolenie odbędzie się 25 stycznia 2017 roku w godz. 13:00-16:00 w siedzibie kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Poczęstunek i rejestrację rozpoczniemy o 12:30. 

W zakresie regulacji dotyczących przetwarzania danych medycznych będziemy mówić między innymi o:

 • roli placówek ochrony zdrowia, lekarzy i firm dostarczających systemy i usługi informatyczne w procesie przetwarzania danych
 • podstawach prawnych przetwarzania danych medycznych, w tym nowych warunkach udzielenia zgody
 • nowym, rozszerzonym obowiązku informacyjnym wobec pacjentów/podmiotów danych
 • nowych uprawnieniach podmiotów danych, które należy wziąć pod uwagę w fazie projektowania systemów, w tym prawie do przenoszenia danych, prawie do bycia zapomnianym oraz prawie do ograniczenia przetwarzania
 • zmianie w zakresie obowiązku zabezpieczenia danych (risk-based approach)
 • możliwości przyjęcia sektorowych kodeksów postępowania nadzorowanych przez podmioty monitorujące akredytowane przez GIODO
 • certyfikacji oraz znakach jakości przyznawanych przez podmiot akredytowany przez GIODO lub Polskie Centrum Akredytacji
 • sankcjach administracyjnych za naruszenie przepisów 

W zakresie cyberbezpieczeństwa i kontroli organów ścigania powiemy między innymi o:  

 • obecnych i nowych regulacjach prawnych, w tym obowiązkach sektora służby zdrowia w świetle Dyrektywy NIS
 • jak zachować się w trakcie kontroli organów ścigania
 • prawach i obowiązkach w trakcie przeszukania
 • zatrzymaniu rzeczy przez organy ścigania, prawie do odmowy wyjaśnień, tajemnicy prawnie chronionej
 • tym, co zrobić, gdy padniemy ofiarą cyberprzestępstwa

Szkolenie poprowadzą: 

 • Elżbieta Żemojtel, adwokat, kieruje zespołem prawa karnego w ramach praktyki rozwiązywania sporów w kancelarii Wierzbowski Eversheds  
 • Karolina Gałęzowska, prawnik, doktorantka na UW, specjalista prawa ochrony danych osobowych, członek zespołu TMT kancelarii Wierzbowski Eversheds  

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Aby zarejestrować się na to spotkanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie.  
W przypadku problemów z rejestracją lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: kancelaria@eversheds.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy także, że pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają członkowie Polskiej Izby Informatyki Medycznej. 

 

Formularz rejestracyjny

Dane uczestnikaJestem klientem kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland:

Administratorem Państwa danych jest kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez kancelarię. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newsletterów, publikacji oraz informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland i podmioty z sieci Eversheds Sutherland.

 

Default New Image