Global menu

Our global pages

Close

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Coś więcej niż półkowe?  

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

 - Ostatnie wolne miejsca -

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy przepisy ustawy zakazującej nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi przez dostawców i sprzedawców. Wyjaśnimy również szerszy kontekst wejścia w życie tej ustawy, w szczególności jej związek z problemem tzw. „opłat półkowych” i przepisami podatkowymi.  

Czas i miejsce

data  |  środa  |  29 marca 2017  

czas  |  godz. 9.00-11.00  |  rejestracja  od godz. 8.30

miejsce  |  siedziba Wierzbowski Eversheds Sutherland  |  Warszawa, ul. Jasna 14/16A  |  5. piętro

Program spotkania 

Podczas szkolenia eksperci Wierzbowski Eversheds Sutherland wyjaśnią wpływ nowych przepisów zakazujących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej na działalność dostawców i sprzedawców produktów rolnych i spożywczych.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi: 
  • Czym jest przewaga kontraktowa i jakie działania dostawców lub sprzedawców mogą zostać uznane za jej nieuczciwe wykorzystywanie? 
  • Jak Prezes UOKiK będzie stosował przepisy nowej ustawy i kiedy możliwe będzie uniknięcie wysokich kar? 
  • W jaki sposób przepisy ustawy mogą być stosowane samodzielnie przez sądy? 
  • Jakie działania podjąć, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów ustawy? 
  • W jaki sposób zakaz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej wpłynie na sprawy dotyczące tzw. „opłat półkowych”?
  • Jakie mogą być podatkowe konsekwencje uznania danej praktyki za nadużywanie przewagi kontraktowej przez dostawcę lub sprzedawcę? 

Zapraszamy do rejestracji

Aby zarejestrować się na to spotkanie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zgłoszenia prawników reprezentujących inne kancelarie będą brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc. Udział w seminarium jest nieodpłatny. 


Formularz rejestracyjny

Dane uczestnikaJestem klientem kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland:

Administratorem Państwa danych jest kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez kancelarię. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newsletterów, publikacji oraz informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland i podmioty z sieci Eversheds Sutherland.