Global menu

Our global pages

Close

Warsztat z cyklu SHINE: Prawnik wewnętrzny czy compliance officer?

Podczas spotkania przedstawimy podstawowe aspekty prawne, jakie należy wziąć pod uwagę w procesie wrogiego przejęcia, w tym także najnowsze zmiany w przepisach oraz ich praktyczne zastosowanie. Omówimy również studia przypadków, na bazie których zaprezentowane zostaną wnioski i wskazówki, jak z sukcesem przeprowadzić proces obrony przed wrogim przejęciem.

Zapraszamy prawników wewnętrznych do udziału w drugim spotkaniu w ramach cyklu SHINE, które odbędzie się 7 grudnia 2017. W odpowiedzi na propozycje tematów zgłoszone przez naszych Gości tym razem proponujemy rozmowę poświęconą roli prawnika wewnętrznego w obliczu rosnącego znaczenia Compliance w przedsiębiorstwach.

Kilka słów o temacie spotkania

Niezależnie od profilu działalności, przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, jak dużą wartość ma dla nich sprawnie działająca funkcja compliance – nie tylko w kontekście minimalizowania ryzyk biznesowych wynikających ze stale rosnących wymagań regulatorów, ale również jako wartość dodana dla organizacji.

Naruszenie reguł określonych ustawami, decyzjami organów nadzoru i standardami rynkowymi może rodzić poważne konsekwencje karne i finansowe dla firm i ich pracowników. Oprócz tych sankcji firmy niedbające o zgodność swych działań z prawem narażają się na znacznie poważniejsze skutki – ryzyko utraty wypracowanej przez lata renomy.

Jak radzić sobie z tymi wyzwaniami, będąc prawnikiem wewnętrznym? Gdzie przebiega granica pomiędzy compliance a doradztwem prawnym – jak nie stać się sędzią we własnej sprawie? O tym wszystkim porozmawiamy podczas najbliższego spotkania w ramach programu SHINE.

Program 

 • Compliance a doradztwo prawne – różnice i podobieństwa
 • Ryzyko compliance a ryzyko prawne – dwie strony tej samej monety?
 • Compliance a funkcja prawnika wewnętrznego – razem czy osobno? Wady i zalety obu rozwiązań
 • W jaki sposób prawidłowo zbudować compliance, pełniąc jednocześnie funkcję prawnika wewnętrznego?
 • Gdzie przebiega linia demarkacyjna pomiędzy funkcją prawnika wewnętrznego a compliance? 
 • Jak uniknąć dublowania zadań w toku równoległego wypełniania obowiązków prawnika in-house i compliance oficera?
 • W jaki sposób prawidłowo ułożyć relacje z jednostkami biznesowymi, audytem wewnętrznym, komórkami bezpieczeństwa?
 • Relacje z zarządem oraz radą nadzorczą prawnika in-house pełniącego funkcję compliance
 • Chińskie mury w połączonym zespole prawnym oraz compliance – czy są potrzebne?  
 • Przyszłość compliance w Polsce i na świecie 

Prowadzący

 • Dr Łukasz Cichy – radca prawny, Governance Risk Compliance Director w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

Czas i miejsce

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia w godz. 9.30-11.30 w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland przy ul. Jasnej 14/16A, na piątym piętrze. Rejestrację rozpoczniemy o godz. 9.00.

Formularz rejestracyjny 

Aby zarejestrować się na ten warsztat, prosimy wypełnić poniższy formularz. O przyjęciu zgłoszenia każda osoba zostanie powiadomiona indywidualnie. Informujemy jednocześnie, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, dlatego przy zapisach będziemy brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy, że pierwszeństwo udziału w tym i podobnych spotkaniach mają Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Dane uczestnika







Jestem klientem kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland:

Administratorem Państwa danych jest kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu rejestracji na wydarzenia organizowane przez kancelarię. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa w celach marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania newsletterów, publikacji oraz informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez kancelarię Wierzbowski Eversheds Sutherland i podmioty z sieci Eversheds Sutherland.