Global menu

Our global pages

Close
Dr Arwid Mednis

Dr Arwid Mednis

Partner

Języki

Polski, Angielski, Francuski

Zakres praktyki

Doświadczenie

Dr Arwid Mednis jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką TMT w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Dr Arwid Mednis jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką TMT w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie ochronie danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Był członkiem Rady Naukowej GIODO. Jest autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczej. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym.
Doradza instytucjom publicznym i firmom (w tym m.in. bankom, podmiotom z sektora e-commerce, mediów) w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrożeniem Rozporządzenia ogólnego 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). 
Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie dla sektora telekomunikacyjnego. Uczestniczył w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych jako pełnomocnik Telekomunikacji Polskiej S.A. Brał udział w pracach przy tworzeniu jednego z trzech operatorów sieci telefonii komórkowej w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w postępowaniach koncesyjnych na systemy telefonii komórkowej oraz udział w negocjacjach umów o połączeniu sieci dla operatorów stacjonarnych i komórkowych w imieniu operatora telefonii komórkowej oraz lokalnego operatora telefonii stacjonarnej. 
Jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu regulacji sektorowych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Ma na swoim koncie liczne publikacje prasowe i książkowe z tej tematyki. 
Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie ochrony danych osobowych oraz regulacji sektorowych w prestiżowych polskich i międzynarodowych informatorach prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA oraz w rankingu dziennika Rzeczpospolita.  
Jest autorem kancelaryjnego bloga PrawoMówni, poświęconego tematyce ochrony danych osobowych

Ostatnie projekty
| Doradztwo dla podmiotów z sektora bankowego w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia 2016/679 (RODO)
| Doradztwo dla wiodących podmiotów z branży farmaceutycznej, bankowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, lotniczej, fitness i optycznej – przeprowadzenie kompleksowych audytów prawnych w obszarze oceny zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie
| Doradztwo dla Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m. st. Warszawy w zakresie ochrony danych osobowych
| Reprezentowanie przewoźników lotniczych w sprawach pasażerskich

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności prawie ochronie danych osobowych, telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Był członkiem Rady Naukowej GIODO. Jest autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczej. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym.

Doradza instytucjom publicznym i firmom (w tym m.in. bankom, podmiotom z sektora e-commerce, mediów) w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrożeniem Rozporządzenia ogólnego 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). 

Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie dla sektora telekomunikacyjnego. Uczestniczył w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych jako pełnomocnik Telekomunikacji Polskiej S.A. Brał udział w pracach przy tworzeniu jednego z trzech operatorów sieci telefonii komórkowej w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w postępowaniach koncesyjnych na systemy telefonii komórkowej oraz udział w negocjacjach umów o połączeniu sieci dla operatorów stacjonarnych i komórkowych w imieniu operatora telefonii komórkowej oraz lokalnego operatora telefonii stacjonarnej. 

Jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu regulacji sektorowych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Ma na swoim koncie liczne publikacje prasowe i książkowe z tej tematyki. 

Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie ochrony danych osobowych oraz regulacji sektorowych w prestiżowych polskich i międzynarodowych informatorach prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz w rankingu dziennika Rzeczpospolita.  

Jest autorem kancelaryjnego bloga PrawoMówni, poświęconego tematyce ochrony danych osobowych.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo dla podmiotów z sektora bankowego w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia 2016/679 (RODO)
  • Doradztwo dla wiodących podmiotów z branży farmaceutycznej, bankowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, lotniczej, fitness i optycznej – przeprowadzenie kompleksowych audytów prawnych w obszarze oceny zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie
  • Doradztwo dla Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m. st. Warszawy w zakresie ochrony danych osobowych
  • Reprezentowanie przewoźników lotniczych w sprawach pasażerskich
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms   undefined   undefined