Global menu

Our global pages

Close
Karolina Stawowska

Karolina Stawowska

Zakres praktyki

Doświadczenie

Karolina Stawowska jest licencjonowanym doradcą podatkowym, partnerem kierującym zespołem prawa podatkowego w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. W latach 1997-2010 związana była z Działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała w zespole specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji oraz w zespole fuzji i przejęć. 
W kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland zajmuje się obsługą podatkową transakcji prowadzonych przez klientów korporacyjnych, jak i przez fundusze typu private equity i venture capital. Odpowiada za restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowywanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych. Zajmuje się też bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia optymalnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski.
Posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz w reprezentowaniu klientów przed sądami administracyjnymi obu instancji.
Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych wykładów i autorskich warsztatów o tematyce podatkowej. Od wielu lat prowadzi zajęcia z prawa podatkowego w ramach programu Executive MBA, organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest także autorką licznych publikacji prasowych oraz współautorką dwóch książek poświęconych prawu podatkowemu. 
Jest regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze, w tym Chambers Europe oraz Women in Business Law.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowany przez Columbia School of Law oraz Podyplomowe Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ostatnie projekty
| Reprezentowanie klienta z branży handlu detalicznego w zakończonym sukcesem postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
| Wsparcie dla funduszu private equity w zakresie reorganizacji działalności spółek portfelowych przed wyjściem funduszu z inwestycji
| Wsparcie dla zagranicznego funduszu inwestycyjnego w zakresie organizacji struktury funduszu w Polsce z wykorzystaniem koncepcji oddziałów
| Przygotowanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych i towarowych z uwzględnieniem analizy porównywalności dla grupy kapitałowej obejmującej polskie i zagraniczne spółki holdingowe i operacyjne
| Prowadzenie licznych postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych z zakresu podatków dochodowych oraz podatku VATKarolina Stawowska jest licencjonowanym doradcą podatkowym, partnerem kierującym zespołem prawa podatkowego w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 
Ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. W latach 1997-2010 związana była z Działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała w zespole specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji oraz w zespole fuzji i przejęć. 

W kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland zajmuje się obsługą podatkową transakcji prowadzonych przez klientów korporacyjnych, jak i przez fundusze typu private equity i venture capital. Odpowiada za restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowywanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych. Zajmuje się też bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw tak w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia optymalnych podatkowo struktur prowadzenia biznesu poza granicami Polski.

Posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz w reprezentowaniu klientów przed sądami administracyjnymi obu instancji.

Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych wykładów i autorskich warsztatów o tematyce podatkowej. Od wielu lat prowadzi zajęcia z prawa podatkowego w ramach programu Executive MBA, organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest także autorką licznych publikacji prasowych oraz współautorką dwóch książek poświęconych prawu podatkowemu. 

Jest regularnie rekomendowana przez międzynarodowe informatory prawnicze, w tym Chambers Europe oraz Women in Business Law.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowany przez Columbia School of Law oraz Podyplomowe Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ostatnie projekty
  • Reprezentowanie klienta z branży handlu detalicznego w zakończonym sukcesem postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
  • Wsparcie dla funduszu private equity w zakresie reorganizacji działalności spółek portfelowych przed wyjściem funduszu z inwestycji
  • Wsparcie dla zagranicznego funduszu inwestycyjnego w zakresie organizacji struktury funduszu w Polsce z wykorzystaniem koncepcji oddziałów
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych i towarowych z uwzględnieniem analizy porównywalności dla grupy kapitałowej obejmującej polskie i zagraniczne spółki holdingowe i operacyjne
  • Prowadzenie licznych postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych z zakresu podatków dochodowych oraz podatku VAT

undefined