Global menu

Our global pages

Close
Stanisław Żemojtel

Stanisław Żemojtel

Partner

Zakres praktyki

Doświadczenie

Stanisław Żemojtel jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych. 
Posiada rozległe doświadczenie w prawie telekomunikacyjnym oraz zagadnieniach związanych z inwestycjami budowlanymi i infrastrukturalnymi (m.in. w oparciu o FIDIC).
Jest zaangażowany w prowadzenie licznych sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami arbitrażowymi. Reprezentuje klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy SIDiR, Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, 
a także postępowaniach arbitrażowych ad hoc toczących się w oparciu o regulamin UNCITRAL. 
Ma szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w licznych postępowaniach upadłościowych, w tym 
w postępowaniach z udziałem elementu transgranicznego. Prowadzi także postępowania przed sądami administracyjnymi. Doradza wiodącym spółkom z sektora telekomunikacyjnego, deweloperskiego, budowlanego, handlowego oraz bankowego.
Został wyróżniony w prestiżowym informatorze prawniczym Legal 500 EMEA jako Next generation lawyer w dziedzinie rozwiązywania sporów. 
Ostatnie projekty
| Doradztwo dla Skarbu Państwa w zakresie transgranicznych postępowań upadłościowych przedsiębiorców z branży budowlanej   
| Reprezentacja Skarbu Państwa w ramach jednego z największych sporów budowlanych w kraju o wartości sporu przekraczającej 1 miliard złotych
| Reprezentowanie jednej z największych w Polsce spółek sektora telekomunikacyjnego w szeregu sporów sądowych związanych z wykonywaniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym w ramach postępowania o wartości sporu przekraczającej 3 miliardy złotych
| Reprezentacja jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, aparatów i kamer cyfrowych, sprzętu komputerowego i mobilnego w ramach szeregu postępowań upadłościowych
| Reprezentacja jednego z największych przedsiębiorców z branży chemicznej w sporze sądowym z czołowym dystrybutorem energii

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych. 

Posiada rozległe doświadczenie w prawie telekomunikacyjnym oraz zagadnieniach związanych z inwestycjami budowlanymi i infrastrukturalnymi (m.in. w oparciu o FIDIC). Jest zaangażowany w prowadzenie licznych sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami arbitrażowymi. Reprezentuje klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy SIDiR, Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, a także postępowaniach arbitrażowych ad hoc toczących się w oparciu o regulamin UNCITRAL. 

Ma szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w licznych postępowaniach upadłościowych, w tym w postępowaniach z udziałem elementu transgranicznego. Prowadzi także postępowania przed sądami administracyjnymi. Doradza wiodącym spółkom z sektora telekomunikacyjnego, deweloperskiego, budowlanego, handlowego oraz bankowego.

Został wyróżniony w prestiżowym informatorze prawniczym Legal 500 EMEA jako Next generation lawyer w dziedzinie rozwiązywania sporów. 

Ostatnie projekty
  • Doradztwo dla Skarbu Państwa w zakresie transgranicznych postępowań upadłościowych przedsiębiorców z branży budowlanej   
  • Reprezentacja Skarbu Państwa w ramach jednego z największych sporów budowlanych w kraju o wartości sporu przekraczającej 1 miliard złotych
  • Reprezentowanie jednej z największych w Polsce spółek sektora telekomunikacyjnego w szeregu sporów sądowych związanych z wykonywaniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym w ramach postępowania o wartości sporu przekraczającej 3 miliardy złotych
  • Reprezentacja jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, aparatów i kamer cyfrowych, sprzętu komputerowego i mobilnego w ramach szeregu postępowań upadłościowych
  • Reprezentacja jednego z największych przedsiębiorców z branży chemicznej w sporze sądowym z czołowym dystrybutorem energii

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Related articles

Title Date
A modest proposal27/09/2013