Global menu

Our global pages

Close

Ryzyko regulacyjne i Compliance 

Zapewnienie zgodności działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatora 
Audyt istniejących struktur, procesów i regulacji - wykrywanie błędów oraz przypadków potencjalnego niedostosowania do obowiązujących wymogów prawnych, norm i standardów
Definiowanie aktualnie istniejących i potencjalnych ryzyk w kontekście celów biznesowych przedsiębiorstwa
Wsparcie klienta w kontaktach z regulatorem
Prowadzenie badań due diligence dokonywanych inwestycji (regulacyjnego oraz compliance)
Pomoc w budowaniu struktur compliance
Doradztwo przy wdrażaniu systemów compliance z uwzględnieniem ich kompatybilności z innymi procesami w instytucji w celu minimalizacji negatywnego wpływu na relacje z klientem i kontrahentami
Wsparcie w sprawach spornych
Doradztwo w zakresie tworzenia procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy     
Doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych 
Opracowywanie i prowadzenie szkoleń szytych na miarę każdej firmy
Multidyscyplinarne wsparcie we wszystkich obszarach związanych z działaniami z obszaru compliance  
 • doradztwo w zakresie budowy skutecznych i efektywnych procesów i procedur, pozwalających zapewnić zgodność działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatorów
 • wspieranie klientów w kontaktach z regulatorami
 • prowadzenie audytów istniejących struktur, procesów i regulacji – identyfikacja błędów oraz przypadków potencjalnego niedostosowania do obowiązujących wymogów prawnych, norm i standardów
 • badania due diligence (regulacyjne oraz Compliance) realizowanych inwestycji
 • wspieranie firm w optymalizcji funkcjonujących procesów oraz ich wpływu na relacje z klientami i kontrahentami
 • identyfikacja istniejących i przyszłych ryzyk oraz wytyczne dotyczące zarządzania nimi w kontekście celów biznesowych przedsiębiorstwa
 • pomoc w budowaniu struktur Compliance
 • doradztwo przy wdrażaniu systemów informatycznych
 • doradztwo w zakresie tworzenia procedur, procesów wewnętrznych i rozwiązań organizacyjnych zapobiegających praniu pieniędzy
 • doradztwo przy wdrażaniu systemów wspierających Compliance z uwzględnieniem ich kompatybilności z innymi procesami w przedsiębiorstwie
 • reprezentacja klientów w sprawach spornych
 • przygotowanie szkoleń szytych na miarę
 • pełne wsparcie we wdrożeniu efektywnego systemu zgłaszania nadużyć w organizacji (whistleblowing)

Zobacz również naszą ofertę doradztwa prawnego w zakresie wdrożenia Rekomendacji H oraz Rekomendacji Z

 

Dr Łukasz Cichy

 • Governance Risk Compliance Director
 • +48 22 50 50 733
 • E-mail

Paweł  Dudojc

 • Senior Consultant
 • +48 22 50 50 738
 • E-mail
whistleblowing - doradztwo prawne dla biznesu
Default New Image
Default New Image