Global menu

Our global pages

Close

Wdrożenie Rekomendacji H

Oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu Rekomendacji H KNF – od szkoleń szytych na miarę, przez analizę luki regulacyjnej i audyt powdrożeniowy, po kompleksowe doradztwo odnośnie zarówno całego systemu kontroli wewnętrznej, jak i jego kluczowych elementów, jak funkcja kontroli, compliance i audyt wewnętrzny. Nasi eksperci nie tylko doskonale wiedzą, co, jak i kiedy należy wdrożyć, ale przede wszystkim rozumieją, dlaczego ustanowiono dany wymóg regulacyjny w Rekomendacji H i w jak najbardziej efektywny sposób da się go zaadaptować do już istniejących rozwiązań w banku.

Szkolenia szyte na miarę i prowadzone w oparciu o wstępną analizę rozwiązań stosowanych w banku

Analiza luki regulacyjnej, połączona z oceną ryzyka braku zgodności z wymogami regulacyjnymi odnośnie całego systemu kontroli wewnętrznej i jego elementów

Wsparcie pełnego wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej (wybór procesów istotnych, kategoryzacja nieprawidłowości, zadania zarządu/rady nadzorczej/komitetów, podmioty zależne)

Wsparcie pełnego wdrożenia funkcji kontroli (kluczowe mechanizmy kontrolne, weryfikacja bieżąca pozioma i pionowa, testowanie poziome i pionowe, raportowanie, matryca funkcji kontroli)  

Wsparcie pełnego wdrożenia zapewnienia zgodności (organizacja i regulamin komórki ds. zgodności, polityka zgodności, zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli, zarządzanie ryzykiem braku zgodności, outsourcing)

Wsparcie pełnego wdrożenia audytu wewnętrznego (karta audytu, organizacja komórki audytu wewnętrznego, plany audytu, programy i badania audytowe, raportowanie i monitorowanie efektywności zaleceń poaudytowych, współpraca w ramach grupy i z biegłym rewidentem) 

Audyt powdrożeniowy wprowadzonych rozwiązań w banku (organizacja systemu kontroli wewnętrznej, funkcja kontroli, compliance, audyt wewnętrzny)

Doradztwo przy wdrażaniu i aktualizacji systemów informatycznych pod kątem zgodności z wymogami Rekomendacji H

Ekspertyzy prawne, wsparcie w kontaktach z regulatorem, bieżące doradztwo odnośnie Rekomendacji H w ramach stałej „compliance hotline” 

Przygotowanie banku do badania i oceny nadzorczej (BION) oraz inspekcji kompleksowych i problemowych KNF w obszarze systemu kontroli wewnętrznej 

Nasze usługi 
 • Szkolenia szyte na miarę i prowadzone w oparciu o wstępną analizę rozwiązań stosowanych w banku
 • Analiza luki regulacyjnej, połączona z oceną ryzyka braku zgodności z wymogami regulacyjnymi odnośnie całego systemu kontroli wewnętrznej i jego elementów
 • Wsparcie pełnego wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej (wybór procesów istotnych, kategoryzacja nieprawidłowości, zadania zarządu/rady nadzorczej/komitetów, podmioty zależne)
 • Wsparcie pełnego wdrożenia funkcji kontroli (kluczowe mechanizmy kontrolne, weryfikacja bieżąca pozioma i pionowa, testowanie poziome i pionowe, raportowanie, matryca funkcji kontroli)  
 • Wsparcie pełnego wdrożenia zapewnienia zgodności (organizacja i regulamin komórki ds. zgodności, polityka zgodności, zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli, zarządzanie ryzykiem braku zgodności, outsourcing)
 • Wsparcie pełnego wdrożenia audytu wewnętrznego (karta audytu, organizacja komórki audytu wewnętrznego, plany audytu, programy i badania audytowe, raportowanie i monitorowanie efektywności zaleceń poaudytowych, współpraca w ramach grupy i z biegłym rewidentem) 
 • Audyt powdrożeniowy wprowadzonych rozwiązań w banku (organizacja systemu kontroli wewnętrznej, funkcja kontroli, compliance, audyt wewnętrzny)
 • Doradztwo przy wdrażaniu i aktualizacji systemów informatycznych pod kątem zgodności z wymogami Rekomendacji H
 • Ekspertyzy prawne, wsparcie w kontaktach z regulatorem, bieżące doradztwo odnośnie Rekomendacji H w ramach stałej „compliance hotline” 
 • Przygotowanie banku do badania i oceny nadzorczej (BION) oraz inspekcji kompleksowych i problemowych KNF w obszarze systemu kontroli wewnętrznej 

Czy wiesz, że...

 

Dr Łukasz Cichy

 • Governance Risk Compliance Director
 • +48 22 50 50 733
 • E-mail