Global menu

Our global pages

Close

Komunikacja elektroniczna

 • Doradztwo w zakresie warunków formalnoprawnych
  rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • umowy o dostęp telekomunikacyjny
 • regulaminy i cenniki usług telekomunikacyjnych
 • ochrona prywatności i danych osobowych w komunikacji elektronicznej
 • prowadzenie sporów przed organami regulacyjnymi oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądami administracyjnymi
 • świadczenie usług drogą elektroniczną (e-business)
 • umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • postępowania i przetargi z sektora telekomunikacyjnego
 • prawo Unii Europejskiej.
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firmsundefined