Global menu

Our global pages

Close
 
Małgorzata Sajkiewicz, Senior Associate

Małgorzata Sajkiewicz

Senior Associate

Languages

Polish, English, German

Practice areas

 • Corporate
 • Mergers and acquisitions
 • Tax planning and consultancy

Practice notes

Małgorzata Sajkiewicz is an attorney at law on the tax advisory team of Wierzbowski Eversheds Sutherland. She specializes in tax and legal assistance in M&A transactions, legal and tax advice in corporate restructuring, tax planning and tax optimization at the Polish and international levels. She also manages the German Desk, providing comprehensive legal services to German-speaking clients.

She advises Polish and foreign corporate clients as well as high-net-worth individuals, for whom she develops and implements optimal tax structures for purchase and sale of businesses and shares. She advises clients on legal and tax-efficient structures and models for investing in and operating businesses. She also provides legal and tax services to corporate clients on an ongoing basis. She represents clients before tax authorities and administrative courts in tax cases. She advises on tax aspects of management and employee compensation.

Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland, she worked at leading international law firms and underwent legal internships in Munich and Berlin.

She has authored numerous publications on tax law, including Global Tax Guide for Bloomberg BNA.

Małgorzata Sajkiewicz is a graduate of the University of Wrocław and was a scholar at San Jose State University in California and the Ludwig-Maximilian University of Munich. She also received a Diploma in English and European Law from the Institute of Continuing Education at the University of Cambridge and a Certificate in German Law from the Humboldt University of Berlin. In 2014, she completed postgraduate corporate studies at the Warsaw School of Economics. She is a member of the Polish-German Association of Lawyers.

Recent projects

 • Legal and tax advice for one of the world’s leading manufacturers of hearing aids on reorganization of its business structure in Poland and implementation of the final structure
 • Legal and tax advice for a global manufacturer and retailer of furniture on implementation of new telephone and online sales channels
 • Day-to-day legal and tax advice for one of the world’s largest electronics companies regarding income tax and other tax aspects of its online store
 • Advising an individual client on a cross-border structure enabling tax-efficient disposal of shares of an operating company using a closed-end investment fund and entities in Slovakia and Cyprus, and implementation of the structure
 • Advising on the optimal tax structure for rental of industrial property using a closed-end investment fund and a Luxembourg partnership
 • Tax advice on the acquisition of a gym network in Poland by a Danish investor

Małgorzata Sajkiewicz jest adwokatem w zespole doradztwa podatkowego kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w obsłudze podatkowej i prawnej transakcji M&A, doradztwie prawnym i podatkowym przy restrukturyzacjach struktur korporacyjnych, a także w planowaniu i optymalizacji podatkowej na poziomie polskim i międzynarodowym. Kieruje również zespołem German Desk, zapewniającym kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych.

Świadczy usługi na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, jak i zamożnych klientów indywidualnych (tzw. HNWI), dla których opracowuje i implementuje optymalne podatkowo struktury zbycia i nabycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów. Doradza klientom w zakresie prawnie i podatkowo efektywnych struktur i modeli dla prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Zajmuje się też bieżącą obsługą prawno-podatkową klientów korporacyjnych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. Doradza w zakresie podatkowych aspektów wynagradzania kadry zarządzającej i pracowników.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracowała w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych. Odbyła również staże w firmach prawniczych w Monachium i Berlinie.

Ma na swoim koncie wiele artykułów i opracowań z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych w polskiej i zagranicznej prasie (w tym Global Tax Guide dla Bloomberg BNA).

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystką Uniwersytetu San Jose State w Kalifornii i Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Otrzymała Diploma in English and European Law w Institute of Continuing Education, University of Cambridge i Certyfikat w Prawie Niemieckim Humboldt-Univeristät w Berlinie. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej. Należy do Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo prawno-podatkowe dla światowego lidera w produkcji aparatów słuchowych w zakresie reorganizacji struktury biznesowej w Polsce i implementacji docelowej struktury
 • Doradztwo prawno-podatkowe w zakresie uruchomienia przez globalnego producenta i sprzedawcy mebli nowych kanałów sprzedaży – sprzedaży przez telefon i sprzedaży w sklepie internetowym 
 • Bieżące doradztwo prawno-podatkowe dla jednej z największych firm elektronicznych na świecie w zakresie podatków dochodowych oraz w związku z uruchomieniem sklepu internetowego
 • Doradztwo dla klienta indywidualnego w zakresie transgranicznej struktury umożliwiającej efektywne podatkowo zbycie akcji spółki operacyjnej z wykorzystaniem zamkniętego funduszu inwestycyjnego, podmiotów słowackich i cypryjskich oraz implementacja struktury
 • Doradztwo w zakresie optymalnej podatkowo struktury operacyjnej dla działalności w zakresie wynajmu nieruchomości przemysłowych z wykorzystaniem zamkniętego funduszu inwestycyjnego i osobowej spółki luksemburskiej
 • Doradztwo podatkowe przy nabyciu przez duńskiego inwestora sieci siłowni w Polsce