Global menu

Our global pages

Close

People search

Find by Name
Filter by:

 
Tomasz Zalewski, Partner

Tomasz Zalewski

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Commercial and IT
  • Corporate
  • Intellectual property
  • Litigation and dispute management
  • Procurement strategies
  • Public procurement
  • Retail
  • Technology

Practice notes

Tomasz Zalewski is a partner at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He heads the Intellectual Property, E business and Public Procurement teams. Apart from these specialties, he has also advised businesses for years on corporate matters.

He advises clients on IT projects involving implementation of complex software solutions. He is involved in projects related to use of the internet and handles domain name disputes. He advises on issues of advertising and unfair competition. He also handles matters involving licensing agreements, copyright, and infringement of intellectual property rights.

He advises clients on all aspects of public procurement law, including representing clients in procurement-related litigation. He is experienced in leading proceedings concerning construction and infrastructure projects of significant value. He represents clients in judicial and administrative proceedings and before the National Appeal Chamber.

Tomasz is the author of numerous publications and the founder and co-author of two special-interest blogs devoted to issues of public procurement and copyright and e business. He regularly appears as a speaker at conferences involving IT, IP, e business and commercial transactions.

For many years he has placed highly in international legal rankings. Legal directories, such as Chambers & Partners and Who is Who Legal include him among recommended lawyers in the fields of Public Procurement, Intellectual Property and TMT.

He is an arbitrator at the Court of Arbitration of the Audiovisual Market at the Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce in Warsaw, and an Expert in a Group in the field of intellectual property at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.


Tomasz Zalewski jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje zespołami własności intelektualnej i e-biznesu oraz zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie nie tylko swoich specjalności, ale również w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

Doradza klientom przy projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu oraz zajmuje się sporami domenowymi. Doradza w sprawach dotyczących reklam oraz nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, praw autorskich, jak również zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej.

Doradza klientom we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących środków ochrony prawnej. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących robót budowlanych i projektów infrastrukturalnych o dużej wartości. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Tomasz jest autorem wielu publikacji, a także założycielem i współautorem dwóch blogów tematycznych, poświęconych problematyce zamówień publicznych oraz zagadnieniom prawa autorskiego i e-biznesu. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach z zakresu IT, IP, e-biznesu i transakcji handlowych.

Od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach prawniczych, jest także rekomendowany przez niezależne informatory, takie jak Chambers & Partners oraz Who’s Who Legal, w dziedzinach prawa zamówień publicznych, IP oraz TMT.

Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz Ekspertem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

undefined