Global menu

Our global pages

Close

Miks on omavalitsuse prügimonopol elanikele halb

  • Estonia
  • Other

09-10-2014

Jäätmeseaduse vaidlusalune säte tähendab, et omavalitsuse monopol võib kontrollimatult tegutseda ning klientidel puudub monopoli võimaliku omavoli eest igasugune kaitse.

Vaidlusaluse muudatuse tuum on elementaarne tõde, et kohalikul omavalitsusel ei tohi olla ebaproportsionaalselt suurt võimu jäätmevedude ja käitluse korralduse üle ning jäätmevedu ja käitlus peavad alluma tavapärastele konkurentsi- ja turutingimustele. Seejuures peab olema tagatud klientide efektiivne kaitse.

Prügimaksu teemalise artikli autor on Eversheds Ots & Co juhtivpartner Maivi Ots. Artikkel avaldati Postimehes ning seda saab lugeda pikemalt siit.