Global menu

Our global pages

Close

Korkeimman hallinto-oikeuden rahavastiketta osakevaihdossa koskeva ratkaisu

  • United Kingdom
  • Other

23-10-2014

KHO antoi 15.10.2014 rahavastiketta osakevaihdossa koskevan vuosikirjaratkaisun KHO:2014:151. Ratkaisussa oli kyse siitä, onko A:n verotuksessa otettava lukuun hänen puolisonsa B:n saama kauppahinta, kun tarkastellaan sitä onko rahavastike ylittänyt 10 prosenttia vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta.

Puolisot A ja B ja D Oyj sopivat kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan luovuttamisesta D Oyj:lle. Puolisoista A omisti kiinteistöosakeyhtiön osakekannasta 80 prosenttia ja B 20 prosenttia. Puolisoiden tekemät osakeluovutukset tapahtuivat samanaikaisesti, ja puolisot sopivat yhdessä D Oyj:n kanssa luovutusten ehdoista.

A sai koko kauppahinnasta 80 prosenttia, josta osa maksettiin hänelle suunnatulla osakeannilla toteutetulla osakevaihdolla ja ylimenevä osa rahana. A:n saama rahavastike yksinään alitti 10 prosentin määrän. B:lle maksettiin kauppahinta kokonaisuudessaan rahana.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tapauksen olosuhteissa B:n saama rahavastike on otettava lukuun, kun verrataan suoritetun rahavastikkeen määrää ja vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvoa. Kun puolisoille maksettu yhteenlaskettu rahavastike ylitti 10 prosenttia vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta, verotuksessa ei sovellettu tuloverolain 45 §:n 2 momentin osakevaihtoa koskevaa säännöstä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa rahavastikkeen määrää ei laskettu osakaskohtaisesti vaan tilannetta katsottiin kokonaisuutena. Ratkaisu tulee ottaa huomioon erityisesti tilanteissa, joissa 10 prosentin rahavastikeraja uhkaa ylittyä.

Linkki korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun:

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1413195037092.html