Global menu

Our global pages

Close

Eversheds: Eesti tervishoiu rahastamissüsteem kahtluse all

  • Estonia
  • Other

24-08-2015

Euroopa Komisjon menetleb Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu kaebust riigihaiglatele ebaseadusliku riigiabi andmise kohta ning asetas Eesti tervishoiu rahastamissüsteemi seaduslikkuse kahtluse alla. Euroopa Komisjoni esmane arvamus viitab, et Haigekassapoolse rahastamise näol võib tegemist olla (ebaseadusliku) riigiabiga. Eesti Vabariigilt nõutakse vastuseid tosina lehekülje pikkusele täiendavale küsimustikule.

Haigekassa jagab igal aastal tervishoiuasutustele ravi rahastamise lepingutega kopsakaid rahasummasid, 2015. aasta eelarve ulatus üle 900 miljoni euro. Ravi rahastamise lepinguid sõlmides ning toetusi jagades on Haigekassa eelistanud haiglavõrgu arengukavasse kuuluvaid haiglaid, s.o riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega haiglaid. Eratervishoiuasutuste Liidu juhatuse liikme dr Ivo Saarma sõnul on pikalt kestnud olukord, kus osadele tervishoiuasutustele jagatakse haigekassa lepingumahtu konkursi korras, piiratud ulatuses ja vähempakkumisena, samas kui teistega sõlmitakse lepingud automaatselt, ilma kaalumiseta (s.h kvaliteedi nõuded) ja mingisugust vähempakkumist seal ei toimu, kusjuures just need raviasutused saavad massiivselt riigiabi.

Eelviidatud probleemidele on varem tähelepanu juhtinud nii õiguskantsler kui Konkurentsiamet, kuid rahastamissüsteem on jätkuvalt muutmata.

Tekkinud olukorra näol võib olla tegemist riigiabiga Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikli 107 lg 1 tähenduses. Eesti Eratervishoiuasutuste Liitu Euroopa Komisjoni menetluses esindava Eversheds Ots & Co vandeadvokaadi Risto Rüütli sõnul on Euroopa Liidus kehtivate reeglite kohaselt igasugune liikmesriikide vahelist kaubandust mõjutav konkurentsi kahjustav riiklik abi keelatud ning selleks, et riigiabi andmine oleks üksikul erandjuhul lubatud, tuleb kavandatavast abi andmisest Euroopa Komisjoni eelnevalt teavitada, mida aga Eesti ei ole teinud. Rüütli sõnul otsustab Euroopa Komisjon igal üksikjuhtumil eraldi, kas riigiabi andmine oleks lubatud.

"Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu kaebuse ajendiks on Haigekassa nõukogu otsus, millega järsult ja põhimõtteliselt muudeti ravi rahastamise lepingute sõlmimise tingimusi eesmärgiga eelistada riigihaiglaid. Tagajärjena tekkis terve rida vaidlusi rahata jäänute ja haigekassa vahel,“ ütles Rando Maisvee, Eversheds Ots & Co partner, kes esindab ja nõustab Eesti Eratervishoiuasutuste Liitu Euroopa Komisjoni menetluses. Rando Maisvee lisas: „Kui Euroopa Komisjoni hinnangul on Haigekassa jaganud raha Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele mittevastavalt, tuleb ebaseaduslik riigiabi koos intressidega tagasi maksta. Arvestades Haigekassa hüvitiste suurust ning võimaliku ebaseadusliku praktika pikkust, on tegemist kolossaalsete summadega, mis võivad ulatuda lausa miljarditesse eurodesse.“

Taustaks:

Eversheds on maailma üks suurimatest advokaadibüroodest, ühendades üle 4000 professionaali enam kui 50 büroos. Eestis teenindab Eversheds Ots&Co kliente kõigis ärivaldkondades, sh lepinguõiguse küsimustes. Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse valdkond on Evershedsi üks tuumikvaldkondi.

Lisainfo:

Kaire Lehtsaar, kommunikatsioonijuht, e-mail: kaire.lehtsaar@eversheds.ee, tel. 622 9990, mob 525 7772

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings