Global menu

Our global pages

Close

Eversheds: Ettevõtted müügis osade kaupa

  • Estonia
  • Other

18-05-2015

Rahvusvahelise advokaadibüroo Eversheds täna avaldatud ülemaailmses uurimuses selgus, et iga neljanda ettevõtte M&A (ühinemise ja omandamise tehingute) fookus on suunatud oma ettevõttest osade müümisele. Ligi pooltel ettevõtetel on kavas nii müük kui ost ja neist iga teine plaanib juba järgmisel aastal mõne üksuse müüki.

Peamiselt müüdi või plaanitakse müüa ettevõtte põhitegevusega mitteseotud osi. Ligi 40% vastajatest tõi müügi põhjuseks vajadust keskenduda enam põhitegevusele. Veel toodi põhjusena välja muutunud turusituatsiooni, vajadust vabaneda vähetulusatest varadest, pingelist finantsolukorda ja seadusandlusest tulenevaid mõjusid.

Eversheds’i uuringust selgub, et müügitehingud on muutunud aina keerulisemaks ja protsess pikemaks. Lihtsamad müügiprotsessid kestsid 3-6 kuud, keerukamad aga 1-2 aastat. Maivi Ots, Eversheds Ots&Co juhtivpartner ütles, et „Kuna ettevõtted on muutunud väga integreerituks- tütarühingud jagavad ühiseid teenuskeskuseid ja IT süsteeme- on sageli suureks väljakutseks üldse defineerida, mida täpselt müüakse ning mis on selle väärtus. Samuti on järjest komplitseeritum müüdava osa eraldamine ühistest protsessidest, eriti IT-st ning hindamine, millist mõju müük avaldab järelejäänud osadele.“

Uuringust selgus, et kõrgem hind ei ole ostja valikul määravaimaks. 54% vastajatest pidas hinnast olulisemaks teguriks tehingu kindlust. Seejuures mängis õiguslik taust olulist rolli. Ligi 70% juhtidest on müüki raskendava tegurina välja toonud keerukat õigussüsteemi ja selle mõju tehingu väärtusele. Ülepiiriliste tehingute raskemateks partneriteks peeti osapooli Euroopast, Hiinast ja Ladina Ameerikast.

Uurimus näitas ka selgelt juhtide mõttelaadi muutust müügi kavandamisel, ligi 60% vastanutest tundsid vajadust edaspidi müüki paremini ette valmistada. Enam kui 2/3 uuringus osalenud peajuristidest nentis, et müügiprotsesside kavandamine saab ostutehingutega võrreldes vähem tähelepanu. Varasem trend, kus ostjaga sõlmiti leping omamata mõlemale osapoolele sobivat projekti elluviimise plaani, on muutumas.

Maivi Ots, Eversheds Ots&Co juhtivpartner kommenteeris: „Ka Eesti ettevõtete seas on suhtumine müügiprotsessi juhtimisse muutumas tõsisemaks, eriti, kui ostja on teisest riigist. Eesti ettevõtted on sageli pidanud üllatuma, kuivõrd põhjalikult välismaine ostja projekti ette valmistab. Kui müüja ei ole samasuguse detailsusega arvestanud, võib kogu müügiprotsessi kulukus ja ajakava hoopis uue suuna võtta.“

Taustaks:

Eversheds on maailma üks suurim advokaadibüroo, ühendades üle 4000 professionaali enam kui 50 büroos. Eestis teenindab Eversheds Ots & Co kliente pea kõigis ärivaldkondades, nõustades igal aastal ka Eesti TOP 10 hulka kuuluvaid tehinguid. Eversheds Ots & Co nõustas GrabCadi, Eesti ühte edukamat start-upi ja selle omanikke tehingu Eesti aspektides ettevõtte müügis 3D printimise gigandile Stratasys. Tehingu hind oli üle $100 miljoni. Eversheds Ots & Co nõustas Leonhard Weiss Baltic Holding OÜ-d Eesti Energiale kuuluva Võrguehituse ostutehingus. Tehingu väärtus oli 7 miljonit eurot.

Uuringust: Global M&A report 2015. Streamlining for success uuringu käigus intervjueeriti 159 inimest 34 riigist, sh Eestist. Vastajate seas olid suurettevõtete peajuristid, tegevjuhid ning ostu- ja müügitehingutega seotud juhtivtöötajad. Viimase 5 aasta jooksul olid kõik vastajad kokku seotud enam kui 2400 tehinguga, millest 39% olid müügid.

Loe täpsemalt