Global menu

Our global pages

Close

Maivi Ots: Start-up ettevõtja kapitali kaasamist lihtsustavad äriseadustiku muudatused

  • Estonia
  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions
  • Other

05-03-2015

Riskikapitali investeerivate investorite äriloogika on, et investeeritakse eri projektidesse, millest üksnes mõned üksikud osutuvad edukaks. Kuivõrd samal ajal investeeritakse paljudesse ühingutesse, on riskikapitaliinvestori jaoks kriitiline, et tehtavad investeeringud toimuksid võrdlemisi sarnastel tingimustel jurisdiktsioonist sõltumata. Seetõttu eeldavad riskikapitali investeerivad välisinvestorid, et investeering toimub sarnastel tingimustel nagu muudes riikides, kus nad oma investeeringuid tavapäraselt teevad.

Kui seaduses sätestatud võimalused ja reeglid sellistelt investoritelt tavapärastel tingimustel kapitali kaasamist otseselt ei võimalda, kaasneb nendelt kapitali kaasamisega vajadus reguleerida asjaosaliste suhteid sõlmitavates osanike lepingutes. Niisuguste lepingute asjatundlikuks koostamiseks ning nendest arusaamiseks on sageli vaja kaasata juriste, millega kaasnevad paratamatult lisakulud. Probleemiks on ka see, et arvestades asjaomase kohtupraktika nappust, ei ole investorite soovidele vastu tulles välja töötatud lepingulistele konstruktsioonidele võimalik anda garantiid, et need ka praktikas toimivad.

Artiklis vaadeldakse, kas kavandatud muudatused võimaldavad osaühingutel kapitali lihtsamalt kaasata.Artikkel ilmus ajakirja Juridica I 2015 numbris, täispikka artiklit saab lugeda siit.