Global menu

Our global pages

Close

Kas Euroopa E-kaubandus eirab ühisturu reegleid?

  • Estonia
  • Other

08-09-2015

Euroopa Komisjon algatas turu-uuringu selgitamaks välja võimalikud konkurentsitõkked e-äri valdkonnas. Komisjon kahtlustab, et internetikaubanduses kasutatavad meetodid ja turupraktika piiravad kauba kättesaadavust erinevates liikmesriikides ning vaba hinnakonkurentsi.

Risto Rüütli, Eversheds Ots&Co vandeadvokaadi sõnul peaks internetikaubandus Euroopa Liidu liikmesriikides olema vastavuses ühisturu reeglitega (Digital Single Market Strategy), kuigi reaalselt leidub palju e-poode, millest teatud liikmesriikidesse (sh Eestisse) kaupu tellida ei saa. Rüütli sõnul võib siin tegemist olla konkurentsi piiravate kokkulepetega või turujõu kuritarvitamisega. Rüütel lisas, et Komisjonis on iseäranis kahtluse all turuosaliste, sh võimalike turgu valitsevate ettevõtjate (eelkõige suuremad internetipõhised vahendusplatvormid) hinnapoliitika ja nende poolt seatavad muud turupiirangud, mis seavad nii nende kliendid kui nendega konkureerivad väiksemad e-poed ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Välistada ei saa ka konkurentsi kahjustavaid hinnakokkuleppeid.

Euroopa Komisjon algatas internetikaubanduse valdkonnas konkurentsi puudutava turu-uuringu käesoleva aasta mais ning aktiivne töö veel käib. Uuringu käigus muu hulgas küsitletakse ettevõtjaid, kes müüvad oma kaupu interneti vahendusel või on muul moel seotud internetikaubandusega. Praeguseks on Euroopa Komisjon saatnud oma küsimustiku ära ka Eestis tegutsevatele ettevõtjatele. Eversheds Ots&Co vandeadvokaadi Risto Rüütli sõnul tuleb nii küsimustikesse kui turu-uuringusse tervikuna suhtuda väga tõsiselt, sest minevikus on Euroopa Komisjoni turu-uuringud alati viinud ka reaalsete rikkumismenetlusteni. Rüütel lisas, et „Juhul, kui uuringu käigus leitaksegi vaba konkurentsi piiravaid tegureid, on lisaks ettevõtjate vastu suunatud rikkumismenetlustele võimalik ka komisjonipoolsete suuniste tegemine liikmesriikidele õiguskeskkonna parandamiseks“. Paralleelselt Euroopa Komisjoniga on mitmete liikmesriikide konkurentsiasutused viimas paralleelselt läbi ka omapoolseid turu-uuringuid ja rikkumismenetlusi. Teadaolevalt Eesti Konkurentsiamet nende hulka siiski veel ei kuulu.

Taustaks:

Eversheds on maailma üks suurimatest advokaadibüroodest, ühendades üle 4000 professionaali enam kui 50 büroos. Eestis teenindab Eversheds Ots&Co kliente kõigis ärivaldkondades, sh lepinguõiguse küsimustes. Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse valdkond on Evershedsi üks tuumikvaldkondi.

Lisainfo:

Kaire Lehtsaar, kommunikatsioonijuht, e-mail: kaire.lehtsaar@eversheds.ee, tel. 622 9990, mob 525 7772

Täpsemalt Euroopa Komisjoni turu-uuringust

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings