Global menu

Our global pages

Close

Kas vaktsiinipassidest saab kiire päästerõngas?

  • Estonia
  • Other

10-05-2021

Euroopa Liit on loomas vaktsiinipasside süsteemi, et Covid-19 pandeemiat ohjeldada. Paljudel ettevõtjatel ja kodanikel on tekkinud küsimusi, kuidas uus sertifikaatide süsteem neid mõjutama hakkab. Kas see tähendab, et vaktsiinipassita kliente ei tohi teatud aladel enam teenindada või on vaktsineerimata töötaja välislähetusse saatmine tulevikus võimatu?

Mis sertifikaate täpsemalt luuakse?

Sertifikaatide kasutamist ja toimimist kirjeldatakse põhjalikult Euroopa Komisjoni poolt avaldanud määruse ettepanekus. Sisuliselt planeeritakse kehtestada kolme tüüpi sertifikaate. Üks sertifikaat on vaktsineeritud kodanikele, teine tervenenud kodanike jaoks, kuna neil on antikehad Covid-19 vastu ja kolmas sertifikaat kodanike jaoks, kes on hiljuti testinud negatiivse tulemuse.

Mis otstarbel sertifikaate täpsemalt luuakse?

Vaktsiinipasside süsteem luuakse eelkõige selleks, et Euroopa kodanikud saaksid sel suvel hõlpsalt ja ohutult Euroopa Liidus reisida. Sertifikaatide eesmärk on tekitada ühtne süsteem, milles kõik ELi riigid aktsepteerivad samu dokumente. See võimaldab ELi kodanikel samade nõuete alusel reisida kõikidesse liikmesriikidesse tingimusel, et neil on vastav tunnistus ning ELi liikmesriigid peavad oma territooriumile lubama kõik, kellel on kehtiv sertifikaat. Ometi ei tähenda kavandatav määrus, et kõik EL-i reisijad on kohustatud vaktsineerima. Liikmesriigid võivad endiselt lubada oma territooriumile reisijaid ja reisilt naasvaid oma riigi kodanikke ka muudele meetmetele tuginedes, näiteks kehtestada karantiiniaja.

Kes tohivad vaktsiinipassi nõuda?

Kas ettevõtted võiksid uut sertifikaati kasutada ka muudel eesmärkidel kui piiriüleseks reisimiseks hädavajalike teenuste osutamiseks, näiteks lubamaks rahvarohketele sündmustele osalema ainult sertifikaati omavaid isikuid või keelata oma ruumidesse sisenemise neil, kel sertifikaati ei ole?

Siinkohal tuleb tähele panna, et kavandatav määrus reguleerib sertifikaatide kasutamist ainult piiriülesteks reisideks Euroopa Liidus. Liikmesriikidel ei ole keelatud sertifikaate kasutada ka teistel eesmärkidel aga sellisel juhul peab muu kasutamine olema reguleeritud siseriikliku õigusega. Seega praeguse kava järgi edasi liikuda ei saa sertifikaate kasutada muuks, kui ainult piiriülese reisimise korraldamiseks. Kuid see võib veel edasise passikorralduse menetlemise käigus muutuda.

Vaktsiinipassidele laiema kasutuse andmiseks tuleks see esmalt siseriiklikult reguleerida. Sellisel juhul tuleks kahtlemata järgida ka võrdse kohtlemise põhimõtet ning vältida ülemäärast sekkumist isikute põhiõigustesse.

Kas oled valmis vaktsiinipasside kasutamiseks?

Sertifikaatide kontrollijateks saavad olema eelkõige piiriülese reisijateveo pakkujad. Sertifikaadid sisaldavad erinevaid isikuandmeid, mis varieeruvad vastavalt sertifikaadi tüübile, nt. vaktsiinitunnistusel näidatakse andmesubjekti identifitseerimisandmed, millist vaktsiini manustati, millal, millises ELi riigis jne. Andmeid töötlevad sihtriigi pädevad asutused või piiriüleste reisijateveoteenuste pakkujad, kes peavad Covid-19 vastases võitluses rakendama erinevaid meetmeid rahvatervise säilitamiseks. Andmete töötlemine piirdub rangelt sertifikaadi omaniku staatuse kontrollimisega ning neid isikuandmeid ei ole lubatud säilitada.

Piiriüleste reisijateveo korraldajad peavad eriti hoolega üle vaatama oma ettevõttes kehtestatud isikuandmete kaitset tagava dokumentatsiooni ja protseduurid, et olla valmis vaktsiinipasside tulekuks.

Euroopa vaktsiinipassi määrus kavandatakse vastu võtta ja jõustada lähikuude jooksul.