Global menu

Our global pages

Close

Nuo 2017 metų spalio 1 d. – reikšmingi prekių ženklų reguliavimo pakeitimai

  • Lithuania
  • Intellectual property

29-09-2017

Įgyvendinant Europos Sąjungos prekių ženklų reformą 2017 m. spalio 1 d. įsigalios reikšmingi pakeitimai pagal naują Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2015/2424, keičiantį Reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklo. Kai kurie pakeitimai jau yra įgyvendinami nuo 2016 metų kovo 23 dienos (pvz., Vidaus rinkos harmonizacijos tarnyba (VRDT) – institucija, kuri Europos Sąjungos lygmeniu atliko prekių ženklų ir dizaino registracijos funkcijas – pakeitė pavadinimą į Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (ESINT), Europos bendrijos prekių ženklas tapo Europos Sąjungos prekių ženklu, pakoreguoti mokesčiai už intelektinės nuosavybės registravimą, registravimo procedūros ir kt.).

Nuo 2017 metų spalio 1 d. įsigalios, be kita ko, šie nauji reikšmingi pakeitimai, susiję su Europos Sąjungos prekių ženklais:

  • registruojant prekių ženklus nebeliks pareigos juos pavaizduoti grafiškai. Pvz., toks reikalavimas iki šiol galiojo ne tik registruojant ES prekių ženklus, tačiau ir tebegalioja registruojant nacionalinius Lietuvos prekių ženklus. Šis pakeitimas bus aktualus tiems, kieno prekių ženklai gal būti pavaizduojami tik elektroninėje erdvėje, pvz., „gif“ formato animuoti vaizdai;
  • pirmą kartą Europos Sąjungos mastu atsiras naujos rūšies ženklas – sertifikavimo ženklas. Šio prekių ženklo savininkas įgys galimybę nustatyti konkrečias kokybės ir kitų charakteristikų sąlygas ir standartus konkrečiai prekei ar paslaugai, o ūkio subjektai, kurie tas sąlygas ir standartus tenkins – gaus teisę savo prekes ir paslaugas tuo sertifikavimo ženklu žymėti. Pažymėtina, kad sertifikuotus prekių ženklus registruoti galės tik subjektai, kurie patys neužsiima komercine veikla, apimančia  sertifikuojamų prekių ir paslaugų tiekimą;
  • pristatyta nauja pažeistų teisių gynybos priemonė – konstatavus  ankstesnių teisių savininko teisių pažeidimus ankstesnių teisių savininkas turės teisę prašyti ne pripažinti teises pažeidžiančio prekių ženklo registraciją negaliojančia, o šio registruoto teises pažeidžiančio prekių ženklo neatlygintino perdavimo jam;
  • pakeista reikšminga procedūrinio reguliavimo nuostatų dalis, pvz., dėl prioritetų, dėl skiriamo požymio, dėl įrodinėjimo remiantis elektroniniais šaltiniais protestuose ir apeliacijose ir kt.

Šie pakeitimai turės reikšmingos įtakos ir Lietuvos prekių ženklų savininkams – ne tik tiems, kurie yra ar bus Europos Sąjungos prekių ženklų savininkai, tačiau ir Lietuvoje registruotų prekių ženklų savininkams, kadangi atsiradus naujoms  pažeistų teisių gynybos priemonėms (pvz., jau minėtam prekių ženklo registracijos perdavimui) vien pagal teisės analogiją tapačių gynybos priemonių bus galima prašyti taikyti ir Lietuvos teismų (pvz.,  kaip kad nesant nacionalinio domenų vardų reguliavimo pagal teisės analogiją teismuose yra taikomas 2004 m. balandžio 28 d. Europos Sąjungos Komisijos Reglamentas (EB) 874/2004 sprendžiant ginčus dėl .lt domenų vardų). Taip pat, bus galima pagrįsčiau kvestionuoti elektroninėje erdvėje prieinamų įrodymų patikimumo klausimą (pvz., tie elektroninių įrodymų šaltiniai, dėl kurių ESINT bus pasisakiusi kaip apie patikimus, turėtų būti vertinami kaip patikimi ir Lietuvos intelektinės nuosavybės ginčus nagrinėjančių institucijų).