Global menu

Our global pages

Close

Trumposios teisės žinios 2016 birželis

  • Lithuania
  • Other

23-06-2016

2016 m. birželio 21 d. Seimas po ilgų svarstymų priėmė daug diskusijų tarp verslo, valdžios ir profesinių sąjungų  atstovų sukėlusį naują Darbo kodeksą.

Naujasis Darbo kodeksas su lydimaisiais teisės aktų pakeitimais sudaro vieną iš septynių naujojo socialinio modelio blokų, kuriuo siekiama liberalizuoti darbo santykius bei tobulinti darbo santykių reglamentavimą. Naujasis socialinis modelis, apimantis 7 pagrindinius ir 27 lydimuosius teisės aktų projektus, susijusius su užimtumo didinimu, darbo santykių reglamentavimo tobulinimu ir socialinio draudimo tvarumu, buvo pradėtas svarstyti Seimo posėdžiuose dar 2015 m. spalio mėn.

Jeigu LR Prezidentė jam pritars, naujasis Darbo kodeksas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Žemiau pateikiama trumpa informacija apie kai kurias, mūsų vertinimu svarbiausias Darbo kodekso naujoves:

  • Leidžiama sudaryti nenustatyto laiko darbo sutartis. Pagal jas, darbuotojui mokamas sutartas atlygis tik už faktiškai  išdirbtą darbo laiką. Tokia sutartimi turi būti dirbama ne mažiau nei 8 valandos per mėnesį, o dirbant mažiau, apmokama už 8 valandas.
  • Mažinami dabar galiojantys išeitinių išmokų dydžiai, mokami darbuotojams, atleidžiamiems darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Maksimali išeitinė išmoka bus dviejų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio suma; ji bus mokama darbuotojams, išdirbusiems vienerius ir daugiau metų toje įmonėje. Atleidžiamiems darbuotojams, išdirbusiems iki vienerių metų, mokama pusės mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Numatoma, kad darbuotojams dirbantiems įmonėje 5 ir daugiau metų papildomai būtų mokamos kompensacijos iš specialiai sukurto Ilgalaikio darbo išmokų fondo, kuris bus suformuotas iš darbdavių įmokų, atitinkamai mažinant jų įmokas į Sodros biudžetą.
  • Keičiami, t.y. trumpinami, įspėjimo terminai, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Tokiais atvejais darbuotojas turės būti įspėjamas prieš vieną mėnesį, o išdirbusiems mažiau nei metus, - prieš dvi savaites. Šie terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų ir kuriems iki senatvės pensijos likę mažiau nei 5 metai, trigubinami  - jei iki senatvės pensijos lieka mažiau nei dveji metai bei neįgaliesiems.
  • Vietoje dabar nustatytų 28 kalendorinių dienų, naujajame Darbo Kodekse numatomos 20 darbo dienų minimalios kasmetinės atostogos.
  • Šešiasdešimčia valandų padidinti per metus galimi išdirbti viršvalandžiai, t.y. nustatoma, kad maksimalūs viršvalandžiai bus 180 valandų per metus. Už viršvalandžius darbdavys galėtų atsiskaityti pinigine išmoka arba papildomomis atostogomis, kas nenumatyta šiuo metu galiojančiame kodekse.
  • Darbovietėse kuriose yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, turės būti sudaryta Darbo taryba. Ji sudaroma darbdavio iniciatyva trejų metų kadencijai. Tuo atveju,  kai darbovietėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariai sudaro daugiau nei pusę visų darbovietės darbuotojų, darbo taryba nesudaroma, o profesinė sąjunga įgyja visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas. Darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra mažesnis negu dvidešimt,  darbuotojų atstovavimo teisių įgyvendinimui visuotinis darbuotojų susirinkimas galės rinkti patikėtinį.
  • Darbo kodeksu įtvirtinamas iki šiol Lietuvos teisėje nežinomas instrumentas - lokautas. Savo esme, lokautas – tai darbdavio teisė streikuoti. Lokauto metu darbdavys gali stabdyti darbus ir darbo sutarčių galiojimą. Tai yra tam tikras darbdavio “ginklas” prieš darbuotojus, kai kyla konfliktinės situacijos.

LR Prezidentei pasirašius Darbo kodeksą, jis įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. Iki tol darbdaviai turės peržiūrėti naudojamas darbo sutarčių formas, vidines darbo tvarkas ir procedūras, užtikrinant atitikimą įstatymams ir verslo interesams. Nors Kodeksas įsigaliotų tik po kelių mėnesių, į jo nuostatas svarbu atsižvelgti jau šiuo metu sudarant ar keičiant darbo sutartis bei kitus darbo organizavimo dokumentus. Juk darbo sutarčių nuostatos, numatančios ar atkartojančios šiuo metu įstatymu įtvirtintas darbuotojų teises bei garantijas, tikėtina toliau galios nors jų jau nebus naujajame Kodekse.

 

 

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings