Global menu

Our global pages

Close

Trumposios teisės žinios 2019 sausis

  • Lithuania
  • Other

14-01-2019

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė virtualios juridinių asmenų buveinės įregistravimui

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos pasiūlymui įteisinti virtualią juridinių asmenų buveinę. Šis pasiūlymas leidžia ne tik įsteigti juridinį asmenį elektroniniu būdu, tačiau ir užtikrinti efektyvią, saugią, teisėtą ir įtikinamą bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis bei kitais asmenimis.
Priėmus šį siūlomą pakeitimą, juridiniai asmenys galėtų būti įsteigti nurodant ne fizinį, bet el. pašto adresą.
Pagal dabar galiojančius teisės aktus, norint įsteigti juridinį asmenį yra reikalaujama nurodyti fizinę juridinio asmens buveinės vietą, kuria laikytinas konkretus adresas, esantis tam tikroje teritorijoje. Jei asmuo, įsteigiantis juridinį asmenį, nėra patalpų savininkas, tokiu atveju juridinio asmens steigimui turi būti gautas patalpų savininko sutikimas.
Kad šis siūlymas būtų priimtas, jis turi būti priimtas Seimo. Kaip nurodyta projekto tekste, siūlomi pakeitimai turėtų įsigalioti 2021 m. sausio 1 dieną.

2. Vyriausybė siūlo sušvelninti verslui patrauklių žemės sklypų pertvarkymo taisykles

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos siūlymui supaprastinti ir sutrumpinti žemių laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ) bei pramoniniuose parkuose (PP) pertvarkymo procedūras. Buvo nuspręsta, jog procedūros turi būti vienodos tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.
Priėmus šiuos siūlymus, tai leistų pagreitinti žemės sklypų formavimo LEZ ir PP vietovėse procedūras, tokias kaip, greta esančių žemės sklypų atidalijimas arba sujungimas.
LR teritorijų planavimo, Žemės bei Miškų įstatymai bus teikiami svarstyti Seimui.

3. Ūkio ministerija siūlo atsisakyti popierinių licencijų


Ūkio ministerija siūlo, jog visos licencijos turi būti išduotos, pakeistos, sustabdytos arba panaikintos licencijas išduodančių institucijų tik elektroniniu būdu.
Pagal dabar galiojančią tvarką, licencija gali būti išduodama tiek popieriniu, tiek elektroniniu formatu, be to, įrašais informacinėse sistemose bei registruose, plastikinių kortelių ar kito įrašo informacinėse sistemose ar žurnaluose forma.
Atsisakant popierinių licencijų būtų sutaupoma laiko ir žmogiškųjų išteklių, kadangi tokiu atveju nebūtų reikalo tvarkyti, saugoti ar teikti informacijos, kadangi visa informacija būtų laikoma elektroninėje erdvėje. Taip pat, pasak Ūkio ministro, taip yra daug lengviau patikrinti licencijos teisėtumą.

4. Lietuva pasiekė 14 vietą Pasaulio Banko tyrime ‚Doing Business 2019‘

„Doing Business“ yra pasaulinis tyrimas, vykdomas Pasaulio Banko, kurio metu analizuojamos 190 valstybių verslo sąlygos.
Kaip nurodyta tyrime, didžiausias postūmis įvyko statybų leidimų bei elektros tinklų srityse. Lietuva taip pat yra 7 vietoje komercinių ginčų sprendimų reitinge.
Siekiant dar labiau pagerinti verslo aplinką bei Lietuvos poziciją „Doing Business“ reitinge, Vyriausybė priėmė Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, susidedantį iš taisyklių srityse, patenkančiose į Energetikos, Ūkio, Susisiekimo, Teisingumo bei Finansų ministerijų kompetenciją.
Lietuva pasiekė 14 vietą ir tai yra aukščiausia pozicija, kokią Lietuva kada nors yra užėmusi.

5. Baltijos valstybės įsteigė bendrą kapitalo rinkų sąjungą


Baltijos valstybės – Lietuva, Latvija ir Estija – susivienijo tam, kad būtų įsteigta Baltijos kapitalo rinkų sąjunga. Šios sąjungos tikslas – pritraukti užsienio investicijas sukuriant bendras investavimo taisykles bei panaikinant nereikalingus ribojimus, atsirandančius dėl santykinai mažo Baltijos šalių teritorijų dydžio.
Vienas iš pagrindinių sąjungos uždavinių – įsteigti bendrą padengtųjų obligacijų sistemą bei užtikrinti tolimesnę paramą finansinių technologijų (angl. FinTech) ekosistemai Baltijos regione. Parama bus teikiama Europos Komisijos per Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB).
Nuo jo įsteigimo 1991 – aisiais, ERPB dėka jau yra investuota apie 2 mlrd. Eurų į daugiau nei 250 projektų Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje. Tvirtos privačios įmonės bei kapitalo rinkos laikytinos pagrindiniais ERPB prioritetais.

6. Lietuvoje vyks referendumas dėl dvigubos pilietybės

Viena iš centro dešinės partijų Lietuvoje – Lietuvos liberalų sąjūdis – parengė bei pateikė LR Konstitucijos keitimo projektą. Siūloma ištrinti Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies nuostatą, teigiančią, jog „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“
Pagal LR pilietybės įstatymą, dviguba pilietybė yra leidžiama tik išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, asmenims, ištremtiems arba išvykusiems iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ar jų palikuoniams, Lietuvos Respublikos bei kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas bei kitais atvejais.
Seimas priėmė sprendimą, kuriuo nustatyta, jog referendumas dėl dvigubos pilietybės turi vykti 2019 m. gruodžio 12 bei 26 dienomis – kartu su LR prezidento bei Europos parlamento rinkimais.
Tai lėmė, jog Seimas dėl šio nutarimo kreipėsi į LR Konstitucinį Teismą teiraudamasis, ar referendumas dėl dvigubos pilietybės gali vykti su dviejų savaičių pertrauka.