Global menu

Our global pages

Close

10 otázek pro ... Jiřího Brabce

  • Czech Republic
  • Employment law

06-09-2021

Mgr. Jiří Brabec působí v advokátní kanceláři Eversheds Sutherland jako advokát v týmu Real Estate. Jiří vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v rámci studia absolvoval studijní pobyt v Helsinkách. Mimo práce ve významných advokátních kancelářích působících v Praze Jiří pracoval rovněž na Ministerstvu financí ČR. Za dobu své praxe získal cenné zkušenosti z oblastí práva veřejného a především soukromého, zejména pokud jde o právo nemovitostí, korporátní, smluvní závazkové vztahy a rovněž i v oblasti litigací.