Global menu

Our global pages

Close

Automatické průpisy skutečných majitelů nefungují, jak by měly

  • Czech Republic
  • Corporate

27-07-2021

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů zavedl užitečnou novinku, která měla zjednodušit život evidujícím osobám – automatické průpisy skutečných majitelů.

Ačkoliv zákon nabyl účinnosti již 1. 6. 2021, automatické průpisy stále nefungují správně. Evidujícím osobám často hrozí sankce, aniž by jakkoli pochybily.

Koho se automatické průpisy týkají?

Automatické průpisy se týkají některých evidujících osob uvedených v zákoně. Především se jedná o společnosti s ručením omezeným, které mají v obchodním rejstříku zapsané fyzické osoby s podílem přesahujícím 25 % nebo také o akciové společnosti s jediným akcionářem.

Jak mají automatické průpisy fungovat?

U evidujících osob, pokud svého skutečného majitele nemají již zapsaného, by se jako jejich skuteční majitelé měly automaticky zapsat osoby určené zákonem (např. právě výše uvedení společníci nebo akcionáři).

Evidující osoby, které svého skutečného majitele mají zapsaného z dřívějška, mohou požádat, aby u nich byl nadále prováděn automatický průpis. To může v budoucnu šetřit čas a peníze například při změně společníka nebo akcionáře. Automatický průpis totiž na rozdíl od zápisu není zpoplatněn.

Jak automatické průpisy fungují ve skutečnosti a co hrozí?

U celé řady evidujících osob, u kterých měl být automatický průpis proveden již 1. 6. 2021, k tomu ani dodnes nedošlo. Systém nefunguje, jak by měl. Navíc soudy v takovém případě automatický průpis neprovedou ani na návrh.

Bohužel skutečnost, že systém nefunguje zcela správně, nemá vliv na zákonnou povinnost mít řádně zapsaného skutečného majitele. Doporučujeme se prozatím na automatické průpisy nespoléhat, zkontrolovat údaje zapsané v evidenci a situaci vyřešit zápisem.

Ke stažení v PDF

Obraťte se na náš tým zkušených advokátů