Global menu

Our global pages

Close

CZ Legal Alert | Sleva na pojistném pro zaměstnavatele

  • Czech Republic
  • Employment law

01-02-2023

Dne 1. února 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Novela zavádí slevu na pojistném pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají na tzv. zkrácený úvazek určené skupiny zaměstnanců, pro které je obvykle obtížnější najít uplatnění na trhu práce.

Slevu lze uplatnit u zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním nebo služebním poměru (podmínkou je, aby u nich vznikla účast na nemocenském pojištění), a to se sjednanou kratší pracovní dobou nejméně 8 hodin týdně a nejvíce 30 hodin týdně.

Sleva se týká pojistného za zaměstnance z následujících skupin:

  • zaměstnanci starší 55 let;
  • zaměstnanci pečující o dítě mladší 10 let;
  • zaměstnanci pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby;
  • zaměstnanci, kteří se připravují na budoucí povolání studiem;
  • zaměstnanci, kteří v období posledních 12 měsíců nastoupili na rekvalifikaci;
  • zaměstnanci se zdravotním postižením; a
  • zaměstnanci mladší 21 let (pro tuto skupinu neplatí podmínka zkráceného úvazku).

V případě, že u jednoho zaměstnance je splněno více důvodů pro uplatnění slevy, může ji zaměstnavatel uplatnit jen jednou. Stejně tak pokud je zaměstnanec zaměstnán u více zaměstnavatelů, slevu může uplatňovat pouze jeden zaměstnavatel, a to zpravidla ten, který oznámil ČSSZ tento záměr jako první.

Výše slevy činí 5 % za kalendářní měsíc z vyměřovacího základu zaměstnance.

K uplatnění slevy je třeba aktivita ze strany zaměstnavatele, který musí nejprve oznámit ČSSZ záměr uplatnit slevu, a dále slevu zohlednit v „přehledu o pojistném“. Zároveň je třeba v přehledu uvést další údaje o slevách.

Nárok na slevu nelze uplatnit zpětně.

V případě dotazů rádi poskytneme bližší informace.