Global menu

Our global pages

Close

Délka exekučního řízení a zápočet na plnění dluhu

  • Czech Republic
  • Restructuring and insolvency

16-12-2021

Dne 1. 1. 2022 nabyde účinnosti novela exekučního řádu, která přináší změny jak pro dlužníky, tak i pro věřitele. Mezi nejzásadnější změny patří omezení délky exekučního řízení na 6 let. Pokud během této doby není vymožena ani částka postačující ke krytí nákladů exekuce, je možné ve vymáhání pokračovat jen pokud oprávněný složí zálohu.

Zabránit navyšování dluhu má pak změna způsobu započítávání vymožené částky – přednostně bude hrazeno na náklady exekuce a na jistinu, až pak na úroky a úroky z prodlení a náklady oprávněného.