Global menu

Our global pages

Close

Dopady insolvence na pracovněprávní vztahy v době (po)koronavirové

  • Czech Republic
  • Restructuring and insolvency

23-06-2020

Celkové dopady současné koronavirové krize lze nyní těžko odhadovat, nicméně lze téměř s jistotou konstatovat, že nejen českou, ale i světovou ekonomiku čekají nelehké časy. Řada podnikatelů (zaměstnavatelů) se může v důsledku krize ocitnout v úpadku, kdy nebude schopna vyplácet zaměstnancům mzdy. A to i přes zavedení nejrůznějších úlev a podpůrných opatření za účelem zmírnění ekonomických dopadů krize v rámci programu MPSV „Antivirus“[1] a na základě tzv. lex covid justice[2].

Tomáš Jelínek a Martin Černý pro epravo.cz: Dopady insolvence na pracovněprávní vztahy v době (po)koronavirové