Global menu

Our global pages

Close

Iniciativní zaměstnanec – zkáza nebo spása?

  • Czech Republic
  • Employment law

14-05-2020

Jakákoliv forma iniciativy zaměstnanců je ze strany zaměstnavatelů zpravidla velmi vítána a oceňována. Neplatí to však ve všech oblastech, zejména pokud jde o oblast náhrady újmy na zdraví způsobené pracovním úrazem.

Kateřina Demová pro epravo.cz: Iniciativní zaměstnanec – zkáza nebo spása?