Global menu

Our global pages

Close

Jak prakticky na náhradu škody za mimořádná opatření

  • Czech Republic
  • Litigation and dispute management

29-05-2020

Je všeobecně známo, že česká vláda v březnu přijala v boji proti koronaviru mimořádná opatření dle krizového zákona, které následně po dobu zhruba jednoho měsíce nahradila opatření ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato opatření však zrušil Městský soud v Praze jako nezákonná, a vláda tak byla nucena vrátit se zpět do režimu krizového zákona. Mnoho toho také již bylo napsáno o úpravě náhrady škody za tato mimořádná opatření, a to ať už v režimu krizového zákona nebo zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem („OdpŠk“).

Jan Krampera a Lukáš Vacek pro epravo.cz: Jak prakticky na náhradu škody za mimořádná opatření