Global menu

Our global pages

Close

Ještě k regionálním rozdílům v odměňování

  • Czech Republic
  • Media

25-11-2020

Řada autorů již publikovala komentáře k rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3955/2018 ze dne 20. července 2020, ve kterém se Nejvyšší soud negativně vyjádřil k systému rozdílného regionálního odměňování u celostátně působícího zaměstnavatele. Jeden aspekt věci si však přece jen ještě zaslouží bližší pozornost: Praxe v ostatních evropských státech.

Tomáš Mls pro epravo.cz: Ještě k regionálním rozdílům v odměňování