Global menu

Our global pages

Close

Kontrolní plán Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rok 2023

  • Czech Republic
  • Other

02-02-2023

Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) zveřejnil kontrolní plán pro rok 2023.

První z oblastí, na kterou se zaměří, je pravidelný monitoring zastupitelských úřadů, které vyřizují žádosti o schengenská víza. Dále se Úřad zaměří na společnosti, které se zabývají telemarketingem. V rámci kontroly těchto společností se bude zkoumat, zda-li disponují titulem pro zpracování osobních údajů a jestli dostatečně plní informační povinnosti vůči subjektům údajů. Taktéž budou zkontrolováni určení zaměstnavatelé a jejich docházkové systémy, kdy se bude zkoumat zejména to, jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány, po jakou dobu a zda-li jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu.

V minulém roce Úřad zaznamenal nárůst stížností na zasílání obchodních sdělení pomocí SMS. Z tohoto důvodu tedy Úřad letos provede kontrolu společností, které působí v oblasti šíření obchodních sdělení touto cestou, přičemž předmětem kontroly bude zkoumání, jestli daná sdělení mají formu a náležitosti předpokládané právními předpisy.

V neposlední řadě bude Úřad vyřizovat podněty od fyzických osob z hlediska nastavení doby uchování osobních údajů, plnění informačních povinností vůči těmto osobám atd.

Úřad do letošního roku uložil pokuty za porušování GDPR ve výši celkem 10 mil. Kč, ale lze očekávat, že po skoro 5 letech od účinnosti GDPR bude docházet k zpřísňování kontrol a navyšování pokut.

Pro více informací kontaktujte náš tým.