Global menu

Our global pages

Close

Koronavirus a smluvní převzetí rizika podstatné změny okolností

  • Czech Republic
  • Litigation and dispute management

16-04-2020

Současná pandemie způsobená koronavirem jistě představuje podstatnou změnu okolností, kterou smluvní strany nemohly rozumně předpokládat ani ovlivnit. Občanský zákoník na obdobné situace pamatuje a nabízí řešení, zároveň však velké množství smluv toto řešení vylučuje. Problém je o to palčivější vzhledem k nejasnostem ohledně povinnosti státu nahradit škodu způsobenou vydanými opatřeními. Je však takové vyloučení v dané situaci udržitelné a nelze přesto najít argumenty podporující právo na přejednání smluv?

Jan Krampera a Lukáš Vacek pro epravo.cz: Koronavirus a smluvní převzetí rizika podstatné změny okolností