Global menu

Our global pages

Close

Liberace zaměstnavatele při pracovním úrazu či nemoci z povolání

  • Czech Republic
  • Employment law

01-05-2021

Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání je objektivní odpovědností (za výsledek, tedy za újmu), není však odpovědnotí absolutní.

Kateřina Demová pro Soukromé právo: Liberace zaměstnavatele při pracovním úrazu či nemoci z povolání