Global menu

Our global pages

Close

Limity ochranných známek - 1. část

  • Czech Republic
  • Other

29-04-2021

Slovy zákona – „Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.“[1] Jak tomu už ale bývá, ani toto právo není absolutní a existují případy, kdy je účinek ochranné známky omezen. Některé jsou zcela pochopitelné již na první přečtení, jiné vyžadují hlubší zamyšlení, a to zejména ve vztahu k jejich praktickým dopadům.

Paulína Macháčová pro epravo.cz: Limity ochranných známek - 1. část