Global menu

Our global pages

Close

(Ne)závaznost lékařského posudku v pracovněprávních vztazích

  • Czech Republic
  • Employment law

08-06-2021

V situacích, kdy je potřeba posoudit zdravotní stav zaměstnance z důvodu, zda je stále zdravotně způsobilý k výkonu práce, je zaměstnanec obvykle poslán k poskytovateli pracovnělékařských služeb, který posoudí zaměstnancův zdravotní stav a vydá o něm lékařský posudek. Lékařský posudek je vydáván podle § 41 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „ZSZS“). Nicméně ačkoliv je v ZSZS popsán proces vydávání a nabytí účinnosti lékařského posudku, tak na otázku jeho závaznosti, ať už vůči zaměstnanci, zaměstnavateli či jednotlivým soudům, nám musela odpovědět až judikatura.

Tomáš Jelínek a Martina Vodičková pro epravo.cz: (Ne)závaznost lékařského posudku v pracovněprávních vztazích