Global menu

Our global pages

Close

Nová pravidla pro minimální mzdu v mezinárodní přepravě (Mobility Package)

  • Czech Republic
  • Employment law

16-12-2021

Nejpozději do 2. 2. 2022 musí členské státy EU implementovat novou směrnici EU v odvětví mezinárodní silniční dopravy, která mimo jiné zásadním způsobem mění pravidla pro výpočet minimální mzdy řidičů nebo některé informační povinnosti dopravců.

Pro české dopravce je důležité, že při tzv. dvoustranné přepravě zboží nebo při pouhém tranzitu přes jiný stát EU se na ně nebudou vztahovat pravidla pro minimální mzdu tohoto státu. Na druhou stranu ale dopravci budou mít některé nové povinnosti, na které je nevyšší čas se připravit.