Global menu

Our global pages

Close

Nové pravidlá pre minimálnu mzdu v medzinárodnej preprave (Mobility Package)

  • Czech Republic
  • Employment law

20-12-2021

Najneskôr do 2.2.2022 musia členské štáty EÚ implementovať novú smernicu EÚ v odvetví medzinárodnej diaľničnej dopravy, ktorá okrem iného zásadným spôsobom mení pravidlá pre výpočet minimálnej mzdy vodičov alebo niektoré informačné povinnosti dopravcov.

Pre českých dopravcov je dôležité, že pri tzv. dvojstrannej preprave tovaru alebo pri obyčajnom tranzite do iného štátu EÚ sa na ne nevzťahujú pravidlá pre minimálnu mzdu tohto štátu. Na druhej strane ale dopravcovia budú mať niektoré nové povinnosti, na ktoré je najvyšší čas sa pripraviť.