Global menu

Our global pages

Close

Novela spotřebitelského práva

  • Czech Republic
  • Other

07-03-2023

V lednu 2023 došlo k významné novelizaci spotřebitelského práva, která na jedné straně rozšířila práva spotřebitelů, na druhé straně obchodníkům přinesla řadu nových povinností.

Nejdiskutovanější novinkou je informační povinnost prodávajícího týkající se poskytovaných slev. Uvádí-li prodávající, že na zboží poskytuje slevu, musí nově spotřebitele seznámit i s nejnižší cenou, za kterou výrobek prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Opatření má zamezit tomu, aby byli spotřebitelé klamavě lákáni na fiktivně vytvářené slevy.

Další důležitá změna se týká odpovědnosti za vady. Ze zákona podnikatel odpovídá pouze za vady zboží, které existovaly již při převzetí zboží spotřebitelem, a které se projeví do dvou let. Zároveň platí domněnka, že pokud se vada projeví v prvním roce, tak existovala již při převzetí (tato lhůta byla před novelou 6 měsíců). Po tuto dobu je na prodávajícím, aby případně prokázal, že při převzetí byla věc bezvadná.

Dochází k rozšíření seznamu nekalých obchodních praktik (mimo jiné je nově nekalou praktikou, pokud prodávající uvede na trh ve více členských státech EU zboží dvojí kvality, ledaže to je odůvodněno objektivními skutečnostmi) a poskytnutí dalších možností, jak se nekalým praktikám bránit (odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů

nebo požadovat slevu z ceny zboží). Novela také upravuje pravidla zveřejňování spotřebitelských recenzí a rozšiřuje informační povinnosti prodávajícího při uzavírání smluv po telefonu nebo elektronicky.

Novela nepřináší komplexní změnu spotřebitelského práva, ale spíše řadu dílčích změn. O to pečlivěji by měli podnikatelé prověřit, zda všechny nové povinnosti plní a zda není třeba, aby upravili prodejní proces, obchodní podmínky nebo třeba reklamační řád.