Global menu

Our global pages

Close

Novela zákona o pobytu cizinců

  • Czech Republic
  • Global mobility and immigration

31-08-2021

Přehled nejdůležitějších změn

Dne 2. 8. 2021 nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců, která přináší několik významných změn. Podívejte se na nejdůležitější změny porovnáním úpravy před datem 1. 8. 2021 a po nabytí účinnosti novely.

DŘÍVE NYNÍ
Rodinní příslušníci nerozlišováni, pouze jedna kategorie Rozlišování „blízkých“ a „vzdálených“ rodinných příslušníků – více náležitostí žádosti a pobytový průkaz max. na 3 roky pro „vzdálené“ rodinné příslušníky
Dostačující cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče Povinnost komplexního zdravotního pojištění pro cizince ze třetích zemí, vstupující na území na déle než 90 dnů
Komplexní zdravotní pojištění možné sjednat u jakékoliv oprávněné pojišťovny VZP je nyní na 5 let jedinou pojišťovnou oprávněnou poskytovat komplexní zdravotní pojištění cizincům
Doklady pro cizince ze třetích zemí a občany Velké Británie vydávány i bez biometrických prvků Doklady pro cizince ze třetích zemí a občany Velké Británie již jen biometrické, nutnost výměny starých dokladů do roku 2023 pro obě skupiny
Nově narozené děti cizinců nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění Dočasná účast na systému veřejného zdravotního pojištění pro nově narozené děti cizinců s dlouhodobým pobytem
Občanům EU a Velké Británie vydáváno „potvrzení o přechodném pobytu“ Nahrazeno nebiometrickým „osvědčením o registraci“ na 10 let pro občany EU, pro občany Velké Británie s kratší platností 5 let a biometrickými prvky
Úkony týkající se občanů EU a jejich rodinných příslušníků zpravidla bezplatné Nové správní poplatky i pro občany EU a jejich rodinné příslušníky