Global menu

Our global pages

Close

Odpovědnost mateřské společnosti za porušování hospodářské soutěže dceřinou společností

  • Czech Republic
  • Competition, EU and Trade

16-12-2021

Soudní dvůr EU vydal začátkem října 2021 rozsudek, kterým rozhodl o předběžné otázce provinčního soudu v Barceloně týkající se rozšíření odpovědnosti za porušení čl. 101 SFEU (zákaz dohod vylučujících/omezujících/narušujících hospodářskou soutěž) mateřskou společností na dceřinou společnost. SDEU definoval „podnik“ ve smyslu čl. 101 SFEU jako hospodářskou jednotku, která přestože je z právního hlediska složena z několika entit se samostatnou právní subjektivitou, jedná se o jeden celek, v rámci něhož vládne solidární odpovědnost mezi jednotlivými entitami. To znamená, že za splnění dvou podmínek, tj. i) v rámci skupiny je minimálně jedna entita, která porušila čl. 101 SFEU a toto bylo rozhodnuto Komisí či vnitrostátním soudem, a ii) mateřská společnost vykonává činnost, která souvisí s činností dceřiné společnosti, lze přičítat odpovědnost jakékoli entitě z dané skupiny, nikoli, jako tomu bylo doposud, pouze mateřské společnosti za činnost její dceřiné společnosti.