Global menu

Our global pages

Close

Odstoupení od konkurenční doložky bez důvodu je možné

  • Czech Republic
  • Employment law

29-06-2021

O značný rozruch se v poslední době postaralo rozhodnutí Ústavního soudu, které se zabývalo odstoupením zaměstnavatele od konkurenční doložky.

Skutkové okolnosti

V daném případě se zaměstnanec zaměstnaný na pozici generálního ředitele a zaměstnavatel v rámci konkurenční doložky dohodli, že zaměstnavatel je oprávněn od konkurenční doložky odstoupit v písemné formě kdykoliv po dobu trvání pracovního poměru, a to i bez udání důvodu.

Zaměstnanec se po určité době rozhodl pracovní poměr ukončit a předal zaměstnavateli výpověď. Zaměstnavatel pak v závěru výpovědní doby, 5 dní před ukončením pracovního poměru, zaměstnanci doručil písemné odstoupení od konkurenční doložky, aniž by uvedl důvod tohoto odstoupení. Zaměstnanec postup zaměstnavatele napadl s odkazem na konstantní judikaturu Nejvyššího soudu, dle níž je odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky bez uvedení důvodu absolutně neplatné, neboť představuje zneužití práva ze strany zaměstnavatele. Případ se dostal až k Ústavnímu soudu.

Co k tomu Ústavní soud

Ústavní soudu konstantní judikaturu Nejvyššího soudu nepodpořil.

Poukázal na to, že konkurenční doložka slouží hlavně k ochraně zaměstnavatele. V zájmu zaměstnance naopak je, aby nebyl vázán konkurenční doložkou, která jej výrazně omezuje ve výdělečné činnosti, limituje jej ve využití jeho znalostí a schopností, čímž snižuje jeho cenu na trhu práce, a ohrožuje zaměstnance povinností hradit smluvní pokutu.

Ústavní soudu konstatoval, že absolutní neplatnost odstoupení od konkurenční doložky je možné posoudit až na základě podrobného dokazování v každém konkrétním případě.

Za jakých podmínek lze od doložky odstoupit

Ústavní soud připustil možnost zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky i bez udání důvodu těsně před skončením pracovního poměru zaměstnance, pokud zaměstnavatel dostatečně objasní, proč tak nemohl učinit dříve. Zde se například může jednat o situace, kdy zaměstnavatel těsně před ukončením pracovního poměru zjistí, že zaměstnanec know-how chráněné konkurenční doložkou vyzradil konkurenci ještě za trvání pracovního poměru a konkurenční doložka tak nemá další význam.

Nadále neobhajitelné však budou situace, kdy odstoupení od konkurenční doložky bylo učiněno v poslední den trvání pracovního poměru, aniž by proto měl zaměstnavatel rozumný důvod, nebo kdy si zaměstnanec právě za účelem dodržení konkurenční doložky našel budoucí zaměstnání mimo konkurenci a zaměstnavatel se o této skutečnosti dozvěděl a od konkurenční doložky odstoupil, aby se zprostil své povinnosti hradit zaměstnanci plnění za její dodržování.

Rozhodnutí Ústavního soudu posiluje postavení zaměstnavatelů a navrací konkurenční doložce praktickou použitelnost.