Global menu

Our global pages

Close

Pracovní smlouva, smlouva o provedení prací a služeb, smlouva o nezávislém poskytování služeb podle rakouského pracovního práva - rozlišení a právní důsledky nesprávné klasifikace smlouvy“

  • Austria
  • Employment law

10-05-2021

Základní charakteristikou „opravdové" pracovní smlouvy je osobní závislost zaměstnance na zaměstnavateli. Znakem opravdové pracovní smlouvy je povinnost zaměstnance podřídit se osobním a věcným pokynům zaměstnavatele. Povinností zaměstnance je výkon práce, nikoli konkrétní výsledek jeho práce. V případě opravdové pracovní smlouvy podléhá zaměstnanec v plném rozsahu pracovněprávním předpisům, kolektivním smlouvám a ustanovením o sociálním pojištění obsaženým ve Všeobecném zákoně o sociálním pojištění (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG).

Existuje-li naproti tomu smlouva o provedení prací a služeb, je třeba dosáhnout konkrétního výsledku, a nikoli pouhého úsilí. Zhotovitel jedná nezávisle a musí zajistit řádné provedení práce. Příspěvky na sociální zabezpečení a daně platí zhotovitel.

Smlouva nezávislém poskytování služeb nabízí možnost individuálně sjednat průběh prací. Obecně neexistuje pevná pracovní doba ani pokyny od zaměstnavatele. Proto se použijí pouze ta ustanovení pracovního práva, která nepředpokládají osobní závislost nezávislého pracovníka. Příspěvky na sociální zabezpečení nezávislého pracovníka však musí platit zaměstnavatel.

Konkrétní druh smlouvy se určuje podle skutečné obsahu pracovněprávního vztahu, název smlouvy je irelevantní. Státní příslušnost pracovníka není rovněž významná, a má tedy vliv i na české občany pracující v Rakousku.

Pokud je zaměstnanec například přidělen nesprávně, může to vést (až 5 let zpětně) k dodatečným platbám příspěvků na sociální zabezpečení, úrokům z prodlení nebo nemzdovým nákladům. Vzhledem k zákonu o klasifikaci sociálního pojištění (SV-ZG), který platí od 1.7.2017, je možné požádat o přezkum přiřazení sociálního pojištění, a dosáhnout tak právní jistoty.