Global menu

Our global pages

Close

Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti

  • Czech Republic
  • Employment law

13-08-2020

Jak hodnotit porušení pracovních povinností v případě, kdy zaměstnanec dobrovolně vykonává práci v době dočasné pracovní neschopnosti? A lze vůbec v takovém případě o porušení pracovních povinností uvažovat? Těmito otázkami se zabýval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 3212/2019 ze dne 25. 2. 2020.

Petra Kratochvílová pro epravo.cz: Pracovní povinnosti v době pracovní neschopnosti